Powiadomienia

 • 25 marca 2020 r

  Aktualizacja Umowy z użytkownika StubHub, Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika, Oświadczenie o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych, Zasadzie dotyczące sprzedawców oraz Gwarancja FanProtect ® .

 • 1 października 2018 r.

  Aktualizacja Umowy z użytkownika StubHub oraz Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika.

Do najważniejszych zmian w Umowie z Użytkownikiem StubHub należą:

  March 25, 2020

 • Umowa z użytkownikiem StubHub - zmieniona została Umowy z użytkownikiem StubHub, aby usunąć wszelkie odniesienia do firmy eBay Inc. i podmiotami wchodzącymi w skład grupy eBay.

 • Umowa z użytkownikiem StubHub - zmieniona została sekcja 1, aby uwzględnić fakt, zmieniona umowy, owiadomienia i zasady zaczynają obowiązywać od chwili jej publikacji.

 • Podmiot będący stroną umowy - zmieniona została sekcja 2, aby zaktualizować adres odpowiednich podmiotów StubHub będący stroną umowy.

 • Zakup biletów - zmieniona została sekcja 9, aby wyjaśnić, że StubHub zapewni zwrot lub kredyt, jeśli wydarzenie zostanie anulowane i nie zostanie ponownie zaplanowane.

 • Odwołanie, przełożenie oraz inne zmiany dotyczące wydarzeń - zmieniona została sekcja 9, aby wyjaśnić, że StubHub zapewni zwrot lub kredyt, jeśli wydarzenie zostanie anulowane i nie zostanie ponownie zaplanowane.

 • Procedury arbitrażowe - zmieniona została sekcja 22, aby zaktualizować nazwę i adres odbiorcy Zawiadomienia o sporze.

 • Procedura rezygnacji - zmieniona została sekcja 22, aby zaktualizować nazwę i adres odbiorcy Zawiadomienia o rezygnacji.

 • Siła wyższa - dodana została sekcja 26 opisująca w celu wdrożenia przepisu dotyczącego siły wyższej.

 • Powiadomienie o naruszeniu praw - zmieniona została załącznik 1, aby zaktualizować nazwę, adres i numer telefonu wyznaczonym przedstawicielem StubHub.

 • 1 października 2018 r.

 • Ujednolicenie treści Umowy z użytkownikiem StubHub - od tego momentu wszystkich klientów na całym świecie obowiązuje jedna umowa. Globalna Umowa z użytkownikiem StubHub dzięki czemu klienci mogą łatwiej wystawiać, sprzedawać i kupować bilety z preferowanej witryny, niezależnie gdzie odbywa się dane . Zastępuje ona osobne umowy użytkownika istniejące dla każdej z witryn internetowych.

 • Podmiot będący stroną umowy – zmieniona została sekcja 2, aby powiadomić użytkowników, że od 1 października 2018 r. w przypadku osób sprzedających lub kupujących bilety na wydarzenia odbywające się w Kanadzie stroną umowy jest spółka StubHub Canada Ltd.

 • Podmiot będący stroną umowy - zmieniona została sekcja 2, aby uwzględnić fakt, że podmiot, z którym klient zawiera umowę, może się różnić w zależności od lokalizacji wydarzenia, na które kupowane lub sprzedawane są bilety.

 • Transakcje międzynarodowe - dodana została sekcja 12 opisująca zasady obowiązujące sprzedających i kupujących bilety na wydarzenia międzynarodowe. Wydarzenie międzynarodowe to wydarzenie, które odbywa się w miejscu innym od lokalizacji strony internetowej, na której bilet został wystawiony.

 • Prawo właściwe prawo i jurysdykcja - zmieniona została sekcja 21, aby odzwierciedlić możliwość wyboru prawa właściwego i jurysdykcji dla osób nie mieszkających w USA.

 • Spory prawne - wprowadziliśmy zmiany w zapisach dotyczących postępowania arbitrażowego w sekcja 22.

 • Dodatkowe postanowienia dotyczące określonych krajów - dodana została sekcja 24, aby uwzględnić listę zasad specyficznych dla danego kraju, które mają zastosowanie do klientów w zależności od kraju, w którym zamieszkują.

Do najważniejszych zmian w Oświadczeniu o zachowaniu prywatności należą:

  March 25, 2020

 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności - zmieniona została Oświadczenia o zachowaniu prywatności, aby usunąć wszystkie odniesienia do globalnych standardów ochrony prywatności.

 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności - zmieniona została Oświadczenia o zachowaniu prywatności, aby usunąć wszelkie odniesienia do firmy eBay Inc. i podmiotami wchodzącymi w skład grupy eBay.

 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności - zmieniona została sekcja dotycząca szczegóły kontaktu, aby zaktualizować nazwę i adres naszego Globalnego zespołu ds. prywatności.

 • 1 października 2018 r.

 • Ujednolicenie treści Oświadczeniu o zachowaniu prywatności - od tego momentu wszystkich klientów na całym świecie obowiązują jedne zasady.

 • Administrator danych w przypadku osób zamieszkałych w Kanadzie - nastąpiła zmiana Administratora danych i obecnie jest nim spółka StubHub Canada Ltd.

 • Kontrolerów danych - zmieniona została treść sekcji dotyczących zakresu i zawartości, aby przedstawić uaktualnioną listę kontrolerów danych.

 • Udostępnianie w mediach społecznościowych - zmieniona została sekcja dotycząca wyboru, tak aby uwzględnione zostały dodatkowe możliwości udostępniania w mediach społecznościowych.

Do najważniejszych zmian w Oświadczeniu o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych należą:

  March 25, 2020

 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych - zmieniona została Oświadczeniu o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych, aby usunąć wszystkie odniesienia do globalnych standardów ochrony prywatności.

Do najważniejszych zmian w Gwarancja FanProtect® należą:

  March 25, 2020

 • Gwarancja FanProtect - zmieniona została Gwarancja FanProtect, aby wyjaśnić, że StubHub zapewni zwrot lub kredyt, jeśli wydarzenie zostanie anulowane i nie zostanie ponownie zaplanowane.

Do najważniejszych zmian w Zasadzie dotyczące sprzedawców należą:

  March 25, 2020

 • Nieudane transakcje sprzedaży - zmieniona została sekcja 3.3, aby uwzględnić wzrost opłaty administracyjnej za rezygnację ze sprzedaży w przypadku wydarzeń zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie.

 • Opłata z tytułu nieważnego biletu - zmieniona została sekcja 3.3, aby uwzględnić wzrost opłaty administracyjnej za nieważne bilety.

 • Opłatę administracyjną - zmieniona została sekcja 3.3, aby uwzględnić obniżona opłaty administracyjnej za nierozwiązanie sytuacji związanych z nieudane transakcje sprzedaży lub nieważne bilety.

 • 1 czerwca 2015 r.

 • Ujednolicenie treści Zasad dotyczące sprzedawców - od tego momentu wszystkich klientów na całym świecie obowiązuje jeden katalog zasad.

 • Nieudane transakcje sprzedaży - zmieniona została sekcja 3.3, aby uwzględnić wzrost opłaty administracyjnej za rezygnację ze sprzedaży w przypadku wydarzeń zlokalizowanych w Niemczech. Dzięki temu regulamin został ujednolicony na terenie całej Europy.

 • Otrzymywanie płatności za sprzedaż biletów - zmieniona została sekcja 5.1, aby doprecyzować terminy płatności za wydarzenia zlokalizowane w USA i Kanadzie. Sankcjonuje to przypadki dotyczące niektórych wydarzeń lub szczególne sytuacje, gdy płatność może zostać dokonana w ciągu 5 do 8 dni po wydarzeniu.

Warto poświęcić kilka chwil na przeczytanie Umowa z użytkownikiem StubHub, Oświadczenia o zachowaniu prywatności, Oświadczenia o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych, Zasad dotyczące sprzedawców i Gwarancja FanProtect, aby upewnić się, że wszystkie zmiany są w pełni zrozumiałe oraz dowiedzieć się jaki mają wpływ na użytkownika i sprzedawcę. Poza tym, nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Kontynuacja korzystania z usług firmy StubHub i naszych usług oznacza akceptację zaktualizowanych umów, zasad i regulaminów.

 • March 25, 2020

  Zaktualizowana Umowa z użytkownika StubHub, Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika, Oświadczenie o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych, Zasadzie dotyczące sprzedawców oraz Gwarancja FanProtect® wchodzą w życie w przypadku dotychczasowych użytkowników.

 • 1 lipca 2015 r

  Zaktualizowana Umowa z użytkownika StubHub i Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika wejdą w życie w przypadku nowych użytkowników.

 • 16 czerwca 2015 r

  Wszyscy użytkownicy zostali objęci poprzednimi poprawkami do Umowy z użytkownika StubHub.

 • June 16, 2015

  Zaktualizowana Oświadczenia o zachowaniu prywatności wchodzi w życie w przypadku dotychczasowych użytkowników. W dniu 21 marca 2013 roku wszyscy użytkownicy zostali objęci wcześniejszymi poprawkami do Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika.

 • June 16, 2015

  Zaktualizowana Umowa z użytkownika StubHub wchodzi w życie w przypadku dotychczasowych użytkowników.

 • 1 czerwca 2015 r.

  Aktualizacja Umowy z użytkownika StubHub oraz Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika.