6. Inne niedozwolone czynności


6.1. Niewłaściwe użycie danych kontaktowych kupujących lub Witryny i usług StubHub International


Udostępniamy Ci dane kontaktowe kupującego w celu umożliwiania przesłania mu biletów. Nie używaj tych danych do kontaktowania się z kupującym w sprawach innych niż dostawa sprzedanych biletów oraz nie mów kupującemu, że jesteś powiązany ze StubHub lub jesteś przedstawicielem StubHub International.


Nie masz prawa do używania Witryny lub usług StubHub International w celu:

 • kontaktowania się z innymi użytkownikami StubHub,

 • proszenia innych użytkowników StubHub o skontaktowanie się z Tobą,

 • kupowania, sprzedawania lub dostarczania biletów poza StubHub International


6.2. Nie umieszczaj dodatkowych przedmiotów w kopercie (na przykład swoich danych kontaktowych, materiałów reklamujących Twoją działalność itp.)


Może Ci się wydawać, że nie ma nic złego w załączeniu do przesyłki UPS (lub przesyłki innej firmy kurierskiej) dodatkowych materiałów przy wysyłaniu biletów kupującym, ale musisz wiedzieć, że jest to niezgodne z Zasadami dotyczącymi sprzedawców. Poniżej znajduje się lista materiałów reklamowych i handlowych, których nie wolno umieszczać w przesyłkach:


 • Nie umieszczaj w kopercie dodatkowych przedmiotów (takich jak Twoje dane kontaktowe, materiały reklamowe itp.), z wyjątkiem materiałów handlowych lub ulotek StubHub International, które prześlemy Ci dokładnie w tym celu

 • Katalogi

 • Wizytówki lub karty kontaktowe

 • Zakładki

 • Kupony

 • Ulotki

 • Oferty handlowe

 • Inne materiały marketingowe i reklamowe

 • Kartki samoprzylepne z Twoimi danymi kontaktowymi


7. Postępowanie w przypadku złamania zasad


Jeśli złamiesz Zasady dotyczące sprzedawców, możesz ponieść konsekwencje obejmujące:

 • Opłaty wymienione w punkcie 3 powyżej (Zasady dostarczania biletów kupującym), w tym koszt biletów zastępczych, koszt ponownego druku, dodatkowe koszty dostawy, opłaty administracyjne i zwrot pieniędzy kupującemu

 • Ostrzeżenia

 • Usunięcie wystawionych ofert

 • Anulowanie zamówienia

 • Ograniczenia dotyczące możliwości kupna i sprzedaży

 • Wstrzymanie płatności

 • Tymczasowe lub stałe zawieszenie konta

 • Inne konsekwencje opisane w punkcie 19 Umowy z Użytkownikiem StubHub

Pamiętaj, że masz obowiązek zapoznać się z Umową z Użytkownikiem StubHub International oraz wszelkimi zasadami StubHub International(w tym z niniejszymi Zasadami dotyczącymi sprzedawców).


8. Dodatkowe postanowienia dotyczące określonych krajów


Wydarzenia ogłaszane wyłącznie w Witrynie stubhub.co.uk:


Poza biletami wymienionymi w sekcji 1 powyżej (Rzeczy, których nie można wystawiać na sprzedaż), niedozwolone jest wystawianie na sprzedaż następujących rodzajów biletów:


 • Bilety na wyznaczone mecze piłki nożnej odbywające się w Wielkiej Brytanii: nie można wystawiać biletów na mecze piłki nożnej, które są wyznaczonymi meczami piłki nożnej do celów punktu 166 Ustawy w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i porządku publicznego z 1994 roku, zgodnie z definicją podaną w Rozporządzeniu dotyczącym sprzedaży biletów przez „koników” (Wyznaczanie meczów piłki nożnej) z 2007 roku (http://www.opsi.gov.uk/SI/si2007/20070790.htm). Obejmuje to (i) mecze, w których uczestniczy jedna lub więcej drużyn będących członkami ligi Premier League (z wyjątkiem drużyn, które są partnerami StubHub International lub w inny sposób upoważniły StubHub International do sprzedaży biletów na ich mecze), Football League, Football Conference lub League of Wales, (ii) każdy mecz odbywający się w Anglii i Walii, w którym gra zagraniczna drużyna lub klub spoza Anglii lub Walii, (iii) każdy mecz odbywający się poza Anglią i Walią, w którym gra reprezentacja narodowa Anglii lub Walii, (iv) każdy mecz Ligi Mistrzów UEFA oraz (v) turnieje Mistrzostwa Świata FIFA oraz Mistrzostwa Europy UEFA.
 • Bilety na wydarzenia darmowe: sprzedawcy nie mają prawa do sprzedaży biletów na wydarzenia, na które wszystkie bilety są darmowe i ogólnie dostępne.

Wydarzenia odbywające się w Europejskim Obszarze Gospodarczym:


 • Poza wymaganiami dotyczącymi wystawiania ofert określonymi w sekcji 2 powyżej (Zasady wystawiania biletów na sprzedaż), przy wystawianiu biletu na sprzedaż należy również podać jego wartość nominalną, czyli cenę wydrukowaną na bilecie bez opłat z tytułu obsługi i dostawy. Wartość nominalna to cena nadrukowana na bilecie; nie zawiera opłat za usługę i dostawę.

9. Skontaktuj się z nami


9.1. Biuro obsługi klienta


2. Dla transakcji sprzedaży odbywających się w dniu 1 lipca 2021 r. lub później, w przypadku wydarzeń mających miejsce w UE lub Wielkiej Brytanii należy zapoznać się z Regulaminem Hyperwallet i Polityką prywatności Hyperwallet, jak określono poniżej:


Zasady i Warunki portalu HyperwalletNiniejsze Warunki obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Więcej informacji o tym, jak można wprowadzać zmiany, znajduje się w sekcji 1.2.4 . Rejestrując swój Portal płatniczy, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.


1. Wstęp


1. Hyperwallet i Użytkownik


1.1.1. Hyperwallet to usługa PayPal. Świadczymy usługi płatnicze oraz związane z nimi funkcje i technologie, korzystając z globalnej platformy wypłat i sieci partnerów finansowych, aby dostarczać szereg rozwiązań wypłat klientom biznesowym Hyperwallet (odpowiednio „Platnik”) („Usługi”) którzy chcą dokonywać płatności na rzecz swoich wyznaczonych odbiorców, takich jak Użytkownik („Odbiorca płatności”).


1.1.2. Hyperwallet obsługuje i świadczy Usługi za pośrednictwem lokalnych podmiotów stowarzyszonych, w tym członków grupy firm PayPal (odpowiednio „Podmiot stowarzyszony”) na całym świecie. Wraz ze swoimi podmiotami zwierzchnimi, podmiotami zależnymi i podmiotami stowarzyszonymi, te Podmioty stowarzyszone są określane indywidualnie i zbiorczo w niniejszych Warunkach jako „Hyperwallet”. Podmioty stowarzyszone mogą być zarejestrowane i licencjonowane w różnych jurysdykcjach w odpowiednich agencjach regulacyjnych, jak określono w sekcji „Licencje i skargi” na stronie internetowej. Podmioty stowarzyszone określone w Zestawieniu Podmiotów stowarzyszonych i obowiązującego prawa świadczą również Usługi na rzecz Płatników.


1.1.3. . Hyperwallet stworzył portal technologiczny, dostęp do którego można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej, interfejsu programowania aplikacji/API, wbudowanego lub zintegrowanego z platformą lub systemem Płatnika lub inną metodą, i może być oznaczony marką Płatnika lub pod wspólną marką z marką Hyperwallet („Portal płatniczy”). Portal płatniczy to interfejs, który może obsługiwać niektóre płatności, które Użytkownik otrzyma od Płatnika („Wypłaty” i odpowiednio „Wypłata”). Wypłaty są dostępne w wielu walutach i mogą być obsługiwane przy użyciu wielu różnych form. Użytkownik może otrzymywać wypłaty od Płatnika (lub przez niego zlecone) za pomocą jednej z kilku form, z których każda została określona przez Płatnika, takich jak (między innymi) przelew na konto bankowe, doładowanie karty przedpłaconej obsługiwanej przez firmę zewnętrzną („Karta Hyperwallet”), doładowanie dedykowanej elektronicznej karty upominkowej, doładowanie posiadanej karty debetowej, czek, gotówka w punktach odbioru u zewnętrznych operatorów przekazów pieniężnych (np. Western Union) i inne formy płatności (odpowiednio „Forma Wypłaty” i łącznie „Formy Wypłaty”)), wszystkie obsługiwane i okresowo udostępniane. Niektóre Formy Wypłaty mogą wymagać dostępu do Portalu płatniczego. Wypłaty mogą obejmować przekaz pieniężny i/lub przekaz przechowywanych środków. Wypłaty są dostarczane za pośrednictwem Podmiotów stowarzyszonych oraz sieci banków i dostawców usług finansowych („Partnerzy sieci”). Wypłaty podlegają dodatkowym warunkom określonym w Zestawieniu wypłat.


1.1.4. W związku z niektórymi Formami Wypłaty Odbiorcy płatności w EOG lub Wielkiej Brytanii muszą zawierać z nami bezpośrednią umowę na korzystanie z Usług przetwarzania płatności (zdefiniowanych poniżej) na platformie handlowej Płatnika. Warunki mające zastosowanie do niniejszych Usług przetwarzania płatności znajdują się w sekcji 11 Zestawienia wypłat.


1.1.5. Opłaty za Usługi


1.1.5.1. KORZYSTANIE Z PORTALU PŁATNICZEGO MOŻE PODLEGAĆ OPŁATOM OKREŚLONYM PRZEZ PŁATNIKA. OPŁATY TE MOGĄ OBEJMOWAĆ POWTARZALNE OPŁATY MIESIĘCZNE, OPŁATĘ ROCZNĄ I/LUB OPŁATY ZA BEZCZYNNOŚĆ. Aby wyświetlić zestawienie opłat mających zastosowanie do korzystania z Portalu płatniczego, należy kliknąć opcję „Opłaty” znajdującą się w sekcji „Zasoby” menu nagłówka na ekranie głównym Portalu płatniczego. Można też kliknąć „Opłaty” na dole ekranu głównego („Zestawienie opłat”). Opłaty będą pobierane tylko wtedy, gdy zezwala na to obowiązujące prawo.


1.1.5.2. AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PONOSIĆ OPŁATY WYMIENIONE W ZESTAWIENIU OPŁAT. Ponadto zgadza się, że Hyperwallet może automatycznie pobierać opłaty z dostępnych środków figurujących w jego Portalu płatniczym lub z kwot przekazanych przez niego za pomocą Form Wypłaty, w zależności od przypadku. Ponadto zgadza się, że usługodawcy zewnętrzni obsługujący Formy Wypłaty mogą nakładać dodatkowe opłaty za transakcje, które mogą zostać potrącone z dostępnych środków figurujących w saldzie Portalu płatniczego Użytkownika, w zależności od rodzaju przeprowadzanej transakcji. Opłaty te zostaną wyświetlone przed zakończeniem transakcji. Dodatkowe warunki związane i z opłatami za Usługi znajdują się w sekcji 3.


1.1.6. Oprócz Wypłat i Portalu płatniczego Hyperwallet może również inicjować zapłatę bezpośrednio z konta bankowego Użytkownika i przekazywać ją Płatnikowi („Polecenia zapłaty”). Hyperwallet inicjuje Polecenia zapłaty na żądanie Płatnika, z zastrzeżeniem pisemnego upoważnienia udzielonego przez Użytkownika Płatnikowi do obciążania konta bankowego powiązanego z Portalem płatniczym. Upoważnienie to musi być przez podpisane przez Użytkownika i sporządzone w formie zgodnej z wymogami nałożonymi przez obowiązujące prawo, w tym obowiązujące zasady dowolnej sieci rozliczeniowej, za pośrednictwem której można inicjować Polecenia zapłaty. Hyperwallet polega wyłącznie na Płatniku, jeśli chodzi o dyspozycje dotyczące kwoty i częstotliwości Poleceń zapłaty. Hyperwallet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opłaty lub kary, które Użytkownik może ponieść w wyniku przetwarzania Poleceń zapłaty z jego konta bankowego na podstawie ważnego i aktualnego upoważnienia. O ile obowiązujące prawo nie przewiduje automatycznego wygaśnięcia upoważnienia, Użytkownik musi poinformować o zamiarze cofnięcia upoważnienia, wysyłając pisemne żądanie anulowania do swojego Płatnika. W przypadku, gdy bank Użytkownika odrzuci Polecenie zapłaty z powodu niewystarczających środków lub w związku ze sporem, Hyperwallet może jeszcze dwukrotnie ponowić Polecenie zapłaty. Trzy Polecenia zapłaty cofnięte przez bank z powodu niewystarczających środków w ciągu 60 dni automatycznie unieważnią upoważnienie udzielone przez Użytkownika. Aby zakwestionować Polecenie zapłaty, Użytkownik musi powiadomić instytucję finansową prowadzącą jego konto bankowe o tym zamiarze w ciągu 60 dni od daty obciążenia jego konta. Po przekazaniu zgłoszenia do banku należy powiadomić o tym Płatnika.


1.1.7. Hyperwallet może, w dowolnym czasie i według własnego uznania, delegować wykonywanie dowolnych Usług, zobowiązań i/lub wymagań wynikających z niniejszej Umowy na dowolny ze swoich Podmiotów stowarzyszonych, agentów, dostawców i wykonawców, a Hyperwallet może ujawnić takim osobom wszelkie wymagane informacje przez nich w celu wykonywania obowiązków powierzonych im zgodnie z Polityką prywatności (patrz sekcja „Prywatność” na stronie internetowej).


1.2. Dlaczego niniejsze Warunki są ważne dla Użytkownika


1.2.1. Terminy „Użytkownik” i „Odbiorca płatności” odnoszą się do użytkowników korzystających z Portalu płatniczego w celu uzyskania Wypłat. Terminy „Hyperwallet”, „my”, „nas”, „nasz” i podobne odnoszą się do opisanego tutaj Hyperwallet. Inne terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w treści Warunków, mają znaczenie określone w Zestawieniu definicji.


1.2.2. Płatnik zaangażował Hyperwallet do świadczenia na jego rzecz Usług w celu późniejszego dostarczenia Użytkownikowi określonych Wypłat. Podając dane na Portalu płatniczym, rejestrując się, mając dostęp lub uzyskując dostęp do Portalu płatniczego, Użytkownik akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszych Warunkach i powiązanych Zestawieniach:


(i) Zestawienie wypłat


(ii) Zestawienie definicji


(iii) Zestawienie Podmiotów stowarzyszonych i obowiązującego prawa


(iv) oraz podstawowe Zasady portalu Hyperwallet, a w nich:


(a) Polityka prywatności (patrz sekcja „Prywatność” na stronie internetowej),


(b) Zasady dostarczania podpisu elektronicznego i komunikacji (patrz sekcja „Prawne” na stronie internetowej), i


(c) jeśli Użytkownik posiada kartę Hyperwallet, warunki zawarte w powiązanej Umowie z posiadaczem karty.


1.2.3. Warunki regulują otrzymywanie Wypłat za pośrednictwem Form Wypłaty. Ponieważ to Płatnik określa, które Formy Wypłaty będą udostępniane Użytkownikowi, nie wszystkie warunki będą miały zastosowanie. Obowiązywać mogą wyłącznie warunki dotyczące określonych Form Wypłaty, które zostaną udostępnione Użytkownikowi przez Płatnika. Są to jednak ważne dokumenty, które należy w całości przeczytać. Warto wydrukować lub zapisać kopię niniejszych Warunków do swojej dokumentacji.


1.2.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej wersji w Portalu płatniczym. Zmieniona wersja zacznie obowiązywać w momencie opublikowania jej w Portalu płatniczym. Należy regularnie przeglądać nasze Warunki. Możliwość dostępu do Portalu płatniczego i/lub innego korzystania z Form Wypłaty lub otrzymywania Wypłat po dacie jakichkolwiek zmian oznacza akceptację wszelkich nowych lub zmienionych Warunków. Jeśli Użytkownik nie chce zaakceptować nowych lub zmienionych Warunków, musi zrezygnować z korzystania z Portalu płatniczego i zaprzestać otrzymywania Wypłat.


1.2.5. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między Zestawieniami a innymi częściami Warunków, inne części Warunków będą miały pierwszeństwo, z wyjątkiem sekcji 11 Zestawienia wypłat, która jest nadrzędna wobec wszystkich innych części Zestawienia oraz Warunków w odniesieniu do Odbiorców płatności w EOG lub Wielkiej Brytanii, którzy korzystają z usług Przetwarzania płatności na platformie handlowej Płatnika.


2. Wypłaty


2.1. Dostęp do Wypłat


2.1.1. Aby móc korzystać z Portalu płatniczego w celu otrzymywania Wypłat od swojego Płatnika, Użytkownik musi:


(i) mieć co najmniej osiemnaście (18) lat,


(ii) znajdować się w kraju obsługiwanym przez Hyperwallet,


(iii) zarejestrować korzystanie z Portalu płatniczego, podając aktualne, kompletne i dokładne informacje zgodnie z wymaganiami procesu rejestracji w Portalu płatniczym, oraz


(iv) wyrazić zgodę na warunki przedstawione w Portalu płatniczym lub przez Płatnika.


2.1.2. Niektóre informacje rejestracyjne i inne informacje identyfikujące użytkownika mogą być okresowo przekazywane do Hyperwallet bezpośrednio przez Płatnika. Wielokrotna rejestracja jest zabroniona. Można zarejestrować się tylko raz, a każdy użytkownik musi rejestrować się indywidualnie. Jeśli wykryjemy wiele aktywnych rejestracji jednego użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do połączenia lub zakończenia rejestracji i odmowy zezwolenia na otrzymywanie Wypłat bez powiadomienia


2.1.3. Uznaje się, że Odbiorcy płatności będący firmami lub zarejestrowani pod nazwą firmy dostarczają wszelkie wymagane informacje i akceptują niniejsze Warunki za pośrednictwem swojego upoważnionego przedstawiciela. Jeśli Użytkownik rejestruje się w imieniu firmy lub pod nazwą firmy, tym samym oświadcza, że jest prawnym przedstawicielem Odbiorcy płatności (firmy) i że posiada upoważnienie do podania wszelkich informacji o firmie i zaakceptowania niniejszych Warunków w jej imieniu.


2.2. Ograniczenia


2.2.1. Usługi świadczone na rzecz Płatnika podlegają pewnym ograniczeniom i dostępności. Nie wszystkie Formy wypłaty mogą być dostępne dla Użytkownika. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, Usługi nie są oferowane Odbiorcom płatności, konsumentom ani ogółowi społeczeństwa.


2.2.2. Formy Wypłaty umożliwiają otrzymywanie Wypłat za działania biznesowe i handlowe w związku z relacjami z Płatnikiem i nie są przeznaczone i nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych, rodzinnych lub domowych. Rejestrując się na Portalu płatniczym, Użytkownik potwierdza, że prowadzi działalność handlową lub gospodarczą dla zysku jako jednoosobowy właściciel lub w inny sposób i używa Portalu płatniczego w celach komercyjnych jako niezależny wykonawca Płatnika, a nie w celu otrzymywania wszelkich wynagrodzeń podlegających opodatkowaniu i innym zobowiązaniom związanych z celami prywatnymi, rodzinnymi lub domowymi. Z zastrzeżeniem postanowień sekcji 11 Zestawienia wypłat, Użytkownik potwierdza, że nie nawiązuje z nami relacji biznesowej.


2.2.3. Hyperwallet nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek produktów, usług lub działań, za które Użytkownik otrzymuje Wypłatę za pośrednictwem Portalu płatniczego, ani żadnych działań lub zaniechań jakiegokolwiek Płatnika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym między innymi w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących jakiejkolwiek kwoty środków wypłaconych lub należnych do wypłacenia przez tego Płatnika. Dodatkowe ograniczenia dotyczące otrzymywania Wypłat są określone w Zestawieniu wypłat.


2.3. Usługi zewnętrzne


2.3.1. Użytkownik może mieć możliwość wybrania niektórych usług od innych dostawców usług Hyperwallet (każda taka usługa jest „Usługą zewnętrzną”, a każdy taki podmiot „Dostawcą”). Hyperwallet nie ponosi odpowiedzialności za takich Dostawców, Usługi zewnętrzne ani jakiekolwiek materiały, informacje lub wyniki dostępne za pośrednictwem takich Usług zewnętrznych. Właściwi Dostawcy mogą wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na warunki lub umowy związane ze świadczeniem usług zewnętrznych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i przyjmuje wszelkie ryzyko wynikające z wyboru i otrzymania jakiejkolwiek Usługi zewnętrznej.


2.3.2. Jeśli Użytkownik postanowi skorzystać z Usługi zewnętrznej, upoważnia Hyperwallet do przesłania do odpowiedniego Dostawcy wszelkich dokumentów i informacji o nim i jego Płatniku, niezbędnych do świadczenia przez takiego Dostawcę Usług zewnętrznych, w tym między innymi informacje umożliwiające identyfikację, wymagane przez takiego Dostawcę, które Hyperwallet otrzymał od Użytkownika w związku z niniejszą Umową i otrzymaniem Wypłat. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokładność wszystkich informacji, które nam przekazuje, i wyraża zgodę na przesłanie ich Dostawcom. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada wymagane prawa do wszelkich danych niezbędnych do dostarczenia informacji do Hyperwallet oraz że wykorzystanie informacji przez Hyperwallet zgodnie z niniejszymi postanowieniami nie naruszy żadnych praw do prywatności ani innych praw własności, ani żadnych stosownych lokalnych, stanowych lub federalnych ustaw, rozporządzeń, zarządzeń lub zasad.


2.3.3. Użytkownik zgadza się, że decydując się na korzystanie z Usług zewnętrznych oraz wyrażając zgodę i upoważniając Hyperwallet do przesyłania danych Dostawcy, odstępuje od wszelkich roszczeń wobec Hyperwallet wynikających z wykorzystania jego danych przez Dostawcę. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, Hyperwallet nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, następcze, wymierne lub domniemane straty lub szkody, niezależnie od tego, czy takie szkody wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), w tym odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, odpowiedzialności teoretycznej lub związanej z dowolnym działaniem oraz odpowiedzialności za szkody, o których prawdopodobieństwie portal Hyperwallet wiedział lub powinien był wiedzieć niezależnie od okoliczności.


2.4. Weryfikacja tożsamości i uprawnienia osób trzecich


2.4.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że portal Hyperwallet może w dowolnym momencie, pod rygorem otrzymania Wypłat i zgodnie z naszą Polityką prywatności (patrz sekcja „Prywatność” na stronie internetowej), poprosić go o informacje, które pozwolą nam zidentyfikować Użytkownika w odpowiedni sposób. Może też wymagać od niego podjęcia kroków w celu potwierdzenia dokładności i/lub kompletności otrzymanych od niego informacji, i/lub zweryfikowania jego informacji w bazach danych osób trzecich lub za pomocą innych środków w celu przekazania Wypłat. Portal może też być zobowiązany do przeprowadzenia wymaganej kontroli, monitorowania i badania działań Użytkownika w Portalu płatniczym, w tym w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Informacje, których możemy wymagać od Użytkownika, mogą obejmować jego imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, oficjalny numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny podatnika, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje, które pozwolą nam zidentyfikować Użytkownika. Możemy wymagać od Użytkownika dostarczenia dokumentacji, w tym paszportu, prawa jazdy lub innego dokumenty tożsamości ze zdjęciem, wydanego przez władze. Możemy również skontaktować się z Użytkownikiem, jeśli mamy dodatkowe pytania. Użytkownik zgadza się, że Hyperwallet zastrzega sobie prawo do bezpośredniego oszacowania jego opłat związanych z naszą weryfikacją tożsamości, sprawdzaniem, monitorowaniem, dochodzeniami i podobnymi działaniami w związku z jego Portalem płatniczym i/lub otrzymywaniem Wypłat. Hyperwallet zastrzega sobie prawo do zamknięcia, zawieszenia, ograniczenia lub odmowy dostępu do Wypłat lub Portalu płatniczego w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie uzyskać tych informacji, z dowolnej przyczyny lub bez jej podania, według naszego wyłącznego uznania.


2.4.2. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie informacji o nim zewnętrznym dostawcom usług weryfikacyjnych, partnerom sieci, agencjom rządowym i innym osobom trzecim w celu weryfikacji tożsamości, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania antyterrorystycznemu, monitorowania transakcji i spełnienia wymagań dotyczących zgłaszania podejrzanych działań lub z powodu innych wymagań niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi Form Wypłaty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że informacje dotyczące lokalizacji urządzenia, z którego korzysta w celu uzyskania dostępu do Portalu płatniczego, mogą być wykorzystywane do ustalenia lokalizacji, mogą być uzyskane w dowolnym momencie po zalogowaniu się do Portalu płatniczego, i że takie informacje mogą być wykorzystywane lub ujawniane jako element Form Wypłaty oraz w celu ustalenia, czy Użytkownik kwalifikuje się do otrzymywania Wypłat. Każda osoba trzecia, której przekazywane są dane Użytkownika, będzie zobowiązana do zachowania jego danych w poufności i nie może wykorzystywać dostarczonych informacji w żadnym nieautoryzowanym celu innym niż weryfikacja tożsamości, spełnienie naszych wymogów prawnych, regulacyjnych, dotyczących ryzyka, zapewnienie Form Wypłaty lub w inny sposób opisany w niniejszym dokumencie lub w Polityce prywatności (patrz sekcja „Prywatność” strony internetowej).


2.5. Obowiązki Użytkownika


2.5.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i kontroli wszelkich identyfikatorów, nazw użytkowników, haseł, osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN) lub wszelkich innych kodów, których używa, aby uzyskać dostęp do Portalu płatniczego lub otrzymywać Wypłaty. Użytkownik jednoznacznie potwierdza i akceptuje, że niezachowanie bezpieczeństwa tych elementów może skutkować nieautoryzowanymi transakcjami i/lub stratami, za które portal Hyperwallet ponosi odpowiedzialności, w tym w zakresie zwrotu kosztów lub innej formy rekompensaty dla Użytkownika za wszelkie straty tego rodzaju. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Hyperwallet o każdym nieautoryzowanym korzystaniu z jego Portalu płatniczego lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik poniesie odpowiedzialność za każde zlecenie przelewu środków otrzymane za pośrednictwem jego Portalu płatniczego, chyba że zostaniemy powiadomieni o nieautoryzowanym użyciu w sposób określony w niniejszych Warunkach. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich zabezpieczeń przed pobraniem informacji z Portalu płatniczego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w sprzęcie komputerowym lub innym mieniu, które mogą wynikać z korzystania z Portalu płatniczego lub pobierania z niego jakichkolwiek danych.


2.5.2. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania, które mają miejsce w związku z jego Portalem płatniczym, w tym dokładność informacji przesyłanych za pośrednictwem jego Portalu płatniczego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje połączenie internetowe lub inną metodę, której używa do łączenia się z Portalem płatniczym. Użytkownik oświadcza, że jego konto e-mail i wszystkie informacje wysyłane do i z konta e-mail są bezpieczne i nikt poza nim nie ma dostępu do jego konta e-mail. Przyjmuje również do wiadomości, że udzielenie zgody osobie trzeciej na podjęcie określonych działań w jego imieniu nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Ponadto Użytkownik potwierdza i akceptuje, że nie będzie obarczać portalu Hyperwallet odpowiedzialnością, a także zabezpieczy i zwolni Hyperwallet z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu działań lub zaniechań tej osoby trzeciej w związku z udzielonymi przez Użytkownika uprawnieniami.


2.5.3. Z zastrzeżeniem sekcji 7.5, niezależnie od niniejszych Warunków, Użytkownik nie może scedować ani przenieść swojego prawa do korzystania z Portalu płatniczego na osobę trzecią lub w inny sposób przyznać jakiejkolwiek osobie trzeciej legalną lub godziwą korzyść w związku z Portalem płatniczym.


2.5.4. Użytkownik akceptuje, że nie może i nie będzie korzystać z Portalu płatniczego:


(i) w jakimkolwiek celu, który jest bezpośrednio lub pośrednio niezgodny z prawem, oszukańczy, podstępny, niezgodny z prawdą, wprowadzający w błąd, nieuczciwy lub w jakikolwiek sposób związany z bezprawnymi, nieetycznymi lub moralnie wątpliwymi działaniami;


jeśli przebywa, mieszka, pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w jakimkolwiek kraju, w którym odpowiednio obowiązują poniższe przepisy, z późniejszymi poprawkami, lub działania instytucji (których listę Hyperwallet może od czasu do czasu aktualizować bez uprzedniego powiadomienia): ustawa o specjalnych środkach ekonomicznych (ang. Special Economic Measures Act) (Kanada), ustawa ONZ (Kanada), ustawa o zamrażaniu aktywów skorumpowanych urzędników zagranicznych (ang. Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act) (Kanada), urząd ds. wdrażania sankcji finansowych (ang. Office of Financial Sanctions Implementation), Skarb Państwa Jej Królewskiej Mości (Wielka Brytania), lista osób oznaczonych lub zablokowanych (ang. Specially Designated Nationals and Blocked Persons) amerykańskiego Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”) lub lista oznaczonych zagranicznych organizacji terrorystycznych (ang. Designated Foreign Terrorist Organizations List) Departamentu Stanów Zjednoczonych; lub (ii) wszelkie obowiązujące sankcje, dyrektywy lub inne działania ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady, OFSI, OFAC lub Organizacji Narodów Zjednoczonych, bądź jakiegokolwiek innego kanadyjskiego, amerykańskiego, australijskiego lub europejskiego organu rządowego zajmującego się problemem terroryzmu lub prania pieniędzy;


(iii) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem, w tym między innymi do oszustw i prania pieniędzy. Wszelkie podejrzane działania będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania;


(iv) w jakiejkolwiek próbie nadużycia, wykorzystania lub obejścia jakiegokolwiek prawa lub regulacji;


(v) w jakikolwiek sposób, który próbuje manipulować, pozyskiwać, modyfikować, naruszać, „głęboko linkować” lub w inny sposób omijać lub podejmować próby ominięcia zabezpieczeń, funkcji, punktów wejścia lub wszelkich innych opcji Usługi lub Portalu płatniczego;


(vi) próbować przekierować Wypłaty bezpośrednio lub pośrednio, oddzielnie lub w ramach innej usługi; lub


(vii) do zastosowań zabronionych przez Zasady dopuszczalnego użytkowania firmy PayPal zgodnie z ich przeznaczeniem i z późniejszymi zmianami;


(viii) w jakimkolwiek celu, którego Hyperwallet zabrania według własnego uznania, lub w inny sposób zabroniony przez Warunki.


3. Inne powiązane opłaty


3.1. Oprócz opłat widniejących w Zestawieniu opłat Użytkownika obowiązują dodatkowo niżej wymienione opłaty:


(i) opłaty bankowe, opłaty za wymianę walut lub opłaty pośredników, które mogą być pobierane przez osoby trzecie, np. bank lub dostawca płatności Użytkownika, który nie jest z nami powiązany;


(ii) opłaty poniesione przez Hyperwallet w związku z odrzuceniem Wypłaty z powodu błędów lub pominięć w dostarczonych przez Użytkownika danych Formy Wypłaty;


(iii) opłaty i/lub podatki związane z Portalem płatniczym wynikające z obowiązującego prawa, w tym podatki od sprzedaży i użytkowania, podatki od wartości dodanej („VAT”), podatki od towarów i usług („GST”);


(iv) opłaty nałożone przez operatorów internetu i operatorów komórkowych, z których pomocy Użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do Portalu płatniczego lub korzystać z usług za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego.


3.2. Zmiany opłat


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Opłat znajdujących się w Zestawieniu na polecenie Płatnika lub w inny sposób według naszego wyłącznego uznania. Zaktualizowane opłaty opublikujemy w Portalu płatniczym. Opłaty zaczną obowiązywać natychmiast, chyba że określono inaczej lub wskazano inaczej w niniejszych Warunkach. W razie pytań dotyczących jakichkolwiek Opłat, w tym wszelkich sporów dotyczących Opłat uiszczanych przez Użytkownika lub należnych mu w związku z Formami Wypłaty, należy skontaktować się bezpośrednio ze swoim Płatnikiem. Można też skierować te zapytania do Hyperwallet, kontaktując się z nami.


3.3. Waluta opłat


Wszystkie opłaty wykorzystują walutę określoną przez Płatnika. Jeśli Użytkownik jest rozliczany w walucie innej niż waluta Płatnika lub zleca Wypłatę w walucie innej niż waluta na saldzie Portalu płatniczego, może obowiązywać opłata za przewalutowanie.


3.4. Opłaty za Kartę Hyperwallet


Opłaty związane z Kartą Hyperwallet są określane przez Wydawcę karty i są określone w Umowie posiadacza Karty wydawcy. Umowa posiadacza Karty zostanie dołączona do Karty w momencie wysyłki. Kopia Umowy posiadacza karty jest dostępna w zakładce „Opłaty” w Portalu płatniczym.


4. Zawartość Portalu płatniczego


4.1. Nasze prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej


Portal płatniczy zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne zastrzeżone i poufne informacje Hyperwallet i innych (łącznie „Materiały zastrzeżone”), które mogą obejmować między innymi tekst, dokumenty, informacje, dane, artykuły, obrazy, fotografie, grafiki, oprogramowanie, aplikacje, nagrania wideo, nagrania audio, dźwięki, projekty, funkcje i inne materiały (łącznie z Materiałem zastrzeżonym zwane „Treściami”). Wszystkie Materiały zastrzeżone są własnością Hyperwallet, jej licencjodawców i różnych osób trzecich i są chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, patentami i przepisami oraz traktatami dotyczącymi znaków towarowych. Użytkownik zgadza się, że nie będzie modyfikować, publikować, kopiować, przesyłać, rejestrować ani rościć sobie do tego prawa, brać udziału w przesyłaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych ani w żaden sposób wykorzystywać, w całości lub w części, jakichkolwiek Materiałów zastrzeżonych, z wyjątkiem kopiowania, które ma miejsce podczas standardowego przeglądania internetu i w ramach prywatnych kopii informacji z Portalu płatniczego, które Użytkownik tworzy na własny użytek, w tym na własne potrzeby. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów i innych praw własności zawartych w jakimkolwiek Materiale zastrzeżonym na Portalu płatniczym. Jedyne prawa, które Użytkownik może mieć do Materiałów zastrzeżonych poza Warunkami, to prawa przyznane na piśmie przez Hyperwallet lub innych właścicieli z prawami do Materiałów zastrzeżonych.


4.2. Linki i treści


4.2.1. Linki zawarte w Portalu płatniczym mogą spowodować opuszczenie Portalu płatniczego w ramach przekierowania do innych stron internetowych, w tym związanych z Usługami zewnętrznymi („Linkowane strony”). Hyperwallet nie ma kontroli nad Linkowanymi stronami i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek Linkowanej strony, usług świadczonych w ramach dowolnej Linkowanej strony, jakichkolwiek linków znajdujących się na Linkowanej stroni ani jakichkolwiek zmian lub aktualizacji takich stron, o ile zaznaczono na nich inaczej. Podajemy te linki wyłącznie jako udogodnienie. Możemy zmieniać, dodawać lub usuwać linki w Portalu płatniczym według naszego wyłącznego uznania. Włączenie jakiegokolwiek linku do dowolnych Linkowanych stron w naszym Portalu płatniczym lub jakiegokolwiek linku na stronie osoby trzeciej do naszego Portalu płatniczego nie oznacza, że popieramy te strony i treści w nich zawarte, ani nie świadczy o naszych powiązaniach z ich operatorami. Użytkownik wchodzi na Linkowane strony na własne ryzyko.


4.2.2. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby publikowane treści były rzetelne, mogą w nich pojawiać się błędy, informacje mogą nie być kompletne, aktualne lub mogą nie dotyczyć konkretnej sytuacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Ocena dokładności, kompletności i użyteczności wszelkich opinii, porad lub innych treści dostępnych za pośrednictwem Portalu płatniczego lub uzyskanych z Linkowanej strony należy do Użytkownika.


4.3. Brak poręczenia


Portal płatniczy lub Formy Wypłaty nie stanowią poręczenia ani akceptacji dla jakiejkolwiek osoby trzeciej, jej porad, opinii, informacji, produktów lub usług, w tym, między innymi, poręczenia lub akceptacji jakiegokolwiek Płatnika lub innej osoby trzeciej.


5. Odpowiedzialność


5.1. Wyłączenia odpowiedzialności


5.1.1. Korzystanie z Portalu płatniczego i otrzymywanie Wypłat odbywa się na własne ryzyko. Portal płatniczy i wszelkie związane z nim informacje, treści i/lub materiały są dostarczane w stanie „tak, jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji. Hyperwallet niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi: gwarancji dotyczącej tytułu lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej; gwarancji przydatności do określonego celu; gwarancji braku naruszenia; oraz gwarancji wynikających z ustawy lub innych przepisów prawa lub związanych z przebiegiem transakcji lub prowadzenia działalności handlowej; innych niż obowiązujące prawnie gwarancje, które nie mogą zostać wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane zgodnie z prawem mającym zastosowanie do niniejszej umowy. Zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.


5.1.2. Nie ograniczając ogólnego charakteru poprzedniego zdania, Użytkownik zgadza się, że Hyperwallet nie gwarantuje ani nie oświadcza, że:


(i) działanie Portalu płatniczego i Form Wypłaty będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, lub że wady zostaną naprawione;


(ii) Portal płatniczy lub serwery udostępniające Portal płatniczy lub Formy Wypłaty są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów; i/lub


(iii) korzystanie lub wyniki korzystania z Portalu płatniczego lub Form Wypłaty będą prawidłowe, dokładne, terminowe lub w inny sposób wiarygodne.


5.1.3. Podejmujemy wszelkie działania w celu chronienia Portalu płatniczego przed wirusami, ale nie możemy zapewnić, że Portal płatniczy będzie przez cały czas wolny od wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.


5.1.4. Ponadto Użytkownik akceptuje, bez ograniczania ogólnego charakteru poprzedniego zdania, że Hyperwallet nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za:


(i) wszelkie działania lub zaniechania Płatnika, w tym między innymi spory dotyczące kwot wypłaconych przez Użytkownika lub jemu należnych, lub brak zapłaty przez Płatnika;


(ii) Formy Wypłaty, na które Użytkownik otrzymuje lub zamierza otrzymać Wypłaty od Płatnika, niezależnie od tego, czy zostały one otrzymane za pośrednictwem Portalu płatniczego;


(iii) nieautoryzowany dostęp lub zmianę transmisji lub danych Użytkownika, jakichkolwiek materiałów lub danych wysłanych lub otrzymanych lub nie wysłanych ani nie otrzymanych, lub jakichkolwiek transakcji zawartych za pośrednictwem Portalu płatniczego lub w związku z Formami Wypłaty;


(iv) wszelkie straty spowodowane płatnościami na rzecz niezamierzonych użytkowników z powodu wprowadzenia przez Użytkownika nieprawidłowych informacji lub płatności w nieprawidłowych kwotach;


(v) wszelkie przerwy w świadczeniu usług, w tym między innymi awarie systemu, przerwy w dostawie prądu lub inne przerwy, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie, rozliczenie, akceptację lub wypłatę w związku z Portalem płatniczym lub Formami Wypłaty;


(vi) wszelkie działania lub zaniechania jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym między innymi działania dowolnego Partnera lub Dostawcy sieci; i/lub


(vii) niemożność wykonania naszych zobowiązań z powodu czynników pozostających poza naszą kontrolą.


5.2. Ograniczenie


5.2.1. W żadnym wypadku Hyperwallet, w tym Podmioty stowarzyszone, agenci, podwykonawcy, przedstawiciele, partnerzy sieciowi lub Płatnik nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek innej osoby, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich ewentualnych praw do pozwania któregokolwiek z powyższych podmiotów z tytułu obrażeń, strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich, domniemanych, wymiernych, przypadkowych, następczych lub innych (w tym między innymi utraconych zysków lub oszczędności) wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z: (a) korzystaniem przez Użytkownika z Portalu płatniczego lub otrzymywaniem Wypłat za pomocą dowolnej Formy Wypłaty; (b) błędami, niepowodzeniami lub opóźnieniami, w tym, między innymi, korzystaniem lub niemożnością korzystania z dowolnych funkcji lub elementów Portalu płatniczego z jakiegokolwiek powodu; (c) wykonaniem lub niewykonaniem przez Hyperwallet bądź jego agentów, podwykonawców, partnerów sieciowych lub dowolnego Płatnika, produktów lub usług usługodawców zewnętrznych, bądź linkowanych stron; (d) wszelkimi nieautoryzowanymi lub nieuczciwymi transakcjami mającymi wpływ na Użytkownika; lub (e) wykorzystaniem udostępnionych informacji przez usługodawcę zewnętrznego, nawet jeśli taka osoba została poinformowana o możliwości wystąpienia szkód wynikających z któregokolwiek z powyższych To ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy roszczenie jest oparte na umowie, czynie niedozwolonym, zaniedbaniu, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka czy w inny sposób.


5.2.2. W żadnym wypadku Hyperwallet, jego Podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, urzędnicy lub pracownicy ani Płatnik Użytkownika nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym, bez ograniczeń, żadnego z agentów, podwykonawców, przedstawicieli, dostawców lub partnerów sieciowych Hyperwallet, innych użytkowników Portalu płatniczego, usługodawców zewnętrznych, dostawców linkowanych stron lub w przypadku jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Hyperwallet.


5.2.3. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Hyperwallet (włącznie ze wszystkimi Podmiotami stowarzyszonymi, agentami, podwykonawcami, przedstawicielami i partnerami sieciowymi) wobec Użytkownika za wszelkie szkody w jednej lub wielu postępowaniach nie przekroczy odpowiedzialności za mniejszą z rzeczywistych szkód bezpośrednich poniesionych przez Użytkownika oraz kwoty opłat uiszczonych przez Użytkownika za przedmiotowe usługi będą podstawą roszczenia lub powództwa o odszkodowanie.


5.2.4. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji, na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń mogą być ograniczone prawem w Twojej jurysdykcji w zakresie, w jakim takie przepisy mają zastosowanie do Warunków. W zakresie, w jakim obowiązujące prawo dotyczące Warunków mających zastosowanie do Użytkownika ogranicza lub zabrania któregokolwiek z ograniczeń określonych w Warunkach, a następnie w zakresie takiego ograniczenia lub zakazu całkowita odpowiedzialność Hyperwallet (w tym wszystkich Podmiotów stowarzyszonych, agentów, podwykonawców, przedstawicieli i partnerów sieciowych) będzie polegała na dokończeniu transakcji, której realizacja w imieniu Użytkownika była niemożliwa z powodu niewykonania usług przez Hyperwallet.


5.2.5. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do wniesienia jakichkolwiek roszczeń lub działań związanych z Portalem płatniczym po upływie jednego (1) roku od pierwszego wystąpienia takiego rodzaju czynności, zdarzenia, warunku lub zaniechania, które jest podstawą takiego roszczenia lub działania.


5.2.6. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza naszej odpowiedzialności w przypadku, gdy odpowiedzialność z naszej strony nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa. Strony przyjmują do wiadomości, że druga strona zawarła niniejszą Umowę w oparciu o ograniczenia odpowiedzialności określone w tej sekcji, a ograniczenia te są istotną podstawą porozumienia między stronami.


5.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza


5.3.1. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Hyperwallet, Podmioty stowarzyszone, ich udziałowców, podmioty zależne, dyrektorów, urzędników i pracowników przed wszelkimi stratami, roszczeniami, żądaniami lub szkodami (rzeczywistymi i następczymi) wszelkiego rodzaju i natury, znanymi i nieznanymi, podejrzewanymi i niepodejrzewanymi, ujawnionymi i nieujawnionymi, w tym wszelkie roszczenia osób trzecich, odpowiedzialność, straty, wydatki, odszkodowania, grzywny, kary (w tym odszkodowania zasądzone lub uregulowane kwoty i uzasadnione honoraria adwokackie), wynikające lub związane z naruszeniem niniejszych Warunków, relacjami Użytkownika z Płatnikiem, korzystaniem z Portalu płatniczego lub otrzymywaniem wypłat za pośrednictwem dowolnej Formy Wypłaty.


5.3.2. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Hyperwallet przed wszystkimi stratami wynikającymi z naszego działania na polecenie Użytkownika lub jego Płatnika (chyba że wynikają one z naszego rażącego zaniedbania, umyślnego działania lub oszustwa).


5.3.3. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, które możemy ponieść w wyniku jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Użytkownika w związku z przekazywaniem informacji lub dyspozycji do Hyperwallet ustnie lub na piśmie, za pośrednictwem Portalu płatniczego (chyba że wynikają one z naszego rażącego zaniedbania lub umyślnego niewykonania zobowiązania lub oszustwa) lub w związku z Formami Wypłaty.


5.3.4. Wszystkie powiadomienia do Hyperwallet muszą być wysyłane pocztą na adres do korespondencji prawnej z Podmiotem stowarzyszonym właściwym dla kraju Użytkownika, jak określono w Zestawieniu Podmiotów stowarzyszonych i obowiązującego prawa.


5.4. Arbitraż


5.4.1. Poniższe postanowienia Umowy o arbitraż mają zastosowanie do Użytkownika, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych i w sytuacji, gdy przedmiotowe Formy Wypłaty podlegają prawu Stanów Zjednoczonych, jak określono w Zestawieniu Podmiotów stowarzyszonych i obowiązującego prawa.


5.4.2. Niniejsza Umowa o arbitraż zawiera postanowienia regulujące rozstrzyganie roszczeń prawnych powstałych między Użytkownikiem a nami, do czego niezbędne jest zgłoszenie przez Użytkownika roszczenia o wiążący i ostateczny arbitraż, chyba że Użytkownik zrezygnuje z umowy o arbitraż w ciągu 30 dni od daty data pierwszej akceptacji Regulaminu.


5.4.3. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na arbitraż wszystkich roszczeń przed jednym arbitrem. Arbiter zostanie wybrany, a arbitraż będzie prowadzony zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego i procedurami mediacyjnymi amerykańskiego stowarzyszenia arbitrażowego („AAA”). Zabroniony jest arbitraż „klasowy” lub podobny arbitraż grupowy. Wszystkie rozprawy arbitrażowe lub podobne postępowania będą odbywać się w Austin w Teksasie, chociaż Użytkownik może też wybrać postępowanie telefoniczne lub odstąpić od rozprawy.


5.4.4. Zasady arbitrażu handlowego i procedury mediacji AAA są dostępne do wglądu pod adresem: https://www.adr.org/aaa/faces/rules(należy kliknąć zasady, a następnie zasady arbitrażu handlowego i procedury mediacji). Zgadzając się na przestrzeganie Warunków, Użytkownik (a) potwierdza i zgadza się, że przeczytał i rozumie te zasady lub (b) zrzeka się możliwości zapoznania się z niniejszymi warunkami oraz prawa do wszelkich twierdzeń, że są one nieuczciwe lub nie powinny mieć zastosowania z jakiegokolwiek powodu.


5.4.5. Każde orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące, i może zostać wykonane przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji.


5.4.6. Użytkownik akceptuje, że w zamian za wyrażenie zgody w tym zakresie może otrzymać od nas usługę na określonych warunkach, a przedmiotowa zgoda jest niezbędnym elementem niniejszej umowy.


5.4.7. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje, że w odniesieniu do wszelkich roszczeń:


(i) rezygnuje z prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych i rozprawy prowadzonej przez sędziego;


(ii) rezygnuje z prawa do rozstrzygnięcia przez sąd takiego sporu; i


(iii) rezygnuje z prawa do pełnienia funkcji przedstawiciela, prywatnego prokuratora generalnego lub jakiejkolwiek innej funkcji przedstawicielskiej, lub do uczestniczenia jako członek grupy powodów w jakimkolwiek arbitrażu lub procesie sądowym dotyczącym takiego sporu.


5.4.8. Jeśli Użytkownik nie zrezygnuje: (1) może dochodzić roszczeń wobec Hyperwallet wyłącznie indywidualnie, a nie jako jedna ze stron lub jako członek grupy w ramach powództwa zbiorowego, i (2) może dochodzić naprawienia szkody (w tym odszkodowania pieniężnego, zabezpieczenia roszczeń oraz orzeczenia) wyłącznie indywidualnie.


5.4.9. W przypadku sporu między Użytkownikiem a Hyperwallet, naszym celem jest zbadanie i rozwianie obaw Użytkownika, a jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić w sposób zadowalający, zapewnienie neutralnych i opłacalnych sposobów szybkiego rozwiązania sporu. Spory między Użytkownikiem a Hyperwallet dotyczące Form Wypłat i/lub wypłat można zgłaszać, kontaktując się z nami w sposób wskazany w powyższym postanowieniu dotyczącym rozstrzygania sporów.


5.4.10. Użytkownik i Hyperwallet zgodnie akceptują, że wszelkie spory lub roszczenia, które powstały lub mogą powstać między nimi, w tym między innymi federalne i stanowe roszczenia ustawowe, roszczenia wynikające z prawa zwyczajowego oraz te wynikające z umowy, czynu zabronionego, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innej podstawy prawnej, będą rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie, z wyłączeniem tego, że Użytkownik może dochodzić roszczeń w sądzie orzekającym w sprawie drobnych roszczeń cywilnych, jeśli przedmiotowe roszczenia spełniają wymagane warunki i tak długo, jak sprawa pozostaje w tym sądzie i dotyczy tylko osoby fizycznej (nie jako członek grupy lub reprezentant powództwa zbiorowego). Niniejszy Zapis na sąd polubowny należy interpretować szeroko.


5.4.11. Użytkownik i Hyperwallet postanawiają, że każda ze stron może dochodzić roszczeń względem drugiej strony wyłącznie w drodze powództwa indywidualnego, a nie jako jedna ze stron lub członek grupy w ramach powództwa zbiorowego lub jakichkolwiek postępowań zbiorowych. O ile Użytkownik i Hyperwallet nie postanowią inaczej, arbiter nie może dokonać konsolidacji ani połączenia roszczeń więcej niż jednej osoby lub strony, a także nie może w inny sposób kierować postępowaniami skonsolidowanymi ani zbiorowymi, niezależnie od ich formy. Arbiter może także przyznać zadośćuczynienie (w tym przyznać odszkodowanie pieniężne lub zabezpieczenie roszczeń oraz wydać orzeczenie deklaratywne) wyłącznie na rzecz strony dochodzącej zadośćuczynienia i wyłącznie w zakresie koniecznym do zapewnienia zadośćuczynienia wymaganego na podstawie jednego lub więcej indywidualnych roszczeń takiej strony. Wszelkie przyznane zadośćuczynienia nie mogą mieć wpływu na innych klientów Hyperwallet.


5.4.12. Użytkownik może odrzucić niniejszą Umowę o arbitraż, wysyłając do nas podpisane, pisemne zawiadomienie o rezygnacji, które zawiera jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adresy e-mail używane do logowania się do przedmiotowego Portalu płatniczego. Zawiadomienie o rezygnacji należy wysłać nie później niż w terminie 30 dni od daty zaakceptowania po raz pierwszy Warunków (decyduje data stempla pocztowego). Powiadomienie o rezygnacji należy wysłać pocztą do firmy PayPal, Inc., Attention: Hyperwallet Legal Department, 2211 North First Street, San Jose, CA 95131. Niniejsza sekcja została sporządzona zgodnie z transakcją dotyczącą handlu międzystanowego i będzie regulowana i egzekwowana przez Federalną Ustawę Arbitrażową, 9 U.S.C.1-16.


6. Zakończenie


6.1. Zawieszenie lub zakończenie Form Wypłaty


Hyperwallet może w dowolnym momencie zawiesić lub zakończyć wszystkie lub dowolną część Form Wypłaty, w tym dostęp do Portalu płatniczego, z dowolnego powodu określonego przez Hyperwallet i/lub na polecenie Płatnika, w każdym przypadku według własnego uznania. W takim przypadku dostęp i/lub korzystanie przez Użytkownika z Portalu płatniczego oraz otrzymywanie Wypłat zostanie natychmiast zawieszone lub zakończone, w zależności od przypadku.


6.2. Zamknięcie Portalu płatniczego


6.2.1. Użytkownik może zamknąć swój Portal płatniczy w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Po zamknięciu Portalu płatniczego przez Użytkownika anulujemy wszelkie oczekujące transakcje, a Użytkownik będzie miał ograniczony czas (określony przez Hyperwallet) na przekazanie wszelkich pozostałych środków – w tym okresie Portal płatniczy będzie dostępny w celu przelania wszelkich pozostałych środków lub sprawdzenia salda Formy Wypłaty. Użytkownik akceptuje, że jeśli zamknie swój Portal płatniczy, nie będzie mógł otrzymywać dalszych Wypłat za pośrednictwem naszych Usług, chyba że Portal płatniczy zostanie ponownie otwarty lub Użytkownik zarejestruje nowy Portal płatniczy.


6.2.2. Użytkownik nie może zamknąć Portalu płatniczego w celu uniknięcia dochodzenia. Jeśli spróbuje to zrobić w trakcie prowadzonego przez nas dochodzenia, możemy zatrzymać wszelkie środki lub zawiesić saldo przez maksymalnie 180 dni, aby chronić Hyperwallet, Podmioty stowarzyszone, dowolnego Partnera sieciowego lub osobę trzecią przed ryzykiem cofnięcia środków, obciążeń zwrotnych, roszczeń, opłat, grzywien, kar i innych zobowiązań. Użytkownik zgadza się współpracować w dochodzeniu w sprawie wszelkich podejrzeń o niezgodne z prawem, nieuczciwe lub niewłaściwe działania i ponosi odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania związane z jego Portalem płatniczym lub Wypłatami, nawet po zamknięciu Portalu płatniczego.


6.3. Przejęcie wyciszonych Portali płatniczych


6.3.1. Jeśli Użytkownik nie zaloguje się na swój Portal płatniczy lub nie będzie z niego korzystać co najmniej przez rok, Hyperwallet może zamknąć ten Portal płatniczy i, w razie takiej konieczności, przejmie (prześle) wszelkie środki z tego Portalu płatniczego do organu administrującego nieodebraną własnością w stanie lub kraju zamieszkania Użytkownika. Jeśli Użytkownik otrzymuje Wypłaty od Płatnika znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, Hyperwallet określi miejsce zamieszkania Użytkownika na podstawie adresu podanego w jego Profilu na Portalu płatniczym. Jeśli adres Użytkownika jest nieznany lub zarejestrowany w obcym kraju lub terytorium, środki z Portalu płatniczego zostaną przekazane do stanu Delaware. Tam, gdzie jest to wymagane, Hyperwallet przed przejęciem środków z Portalu płatniczego wyśle Użytkownikowi powiadomienie. Jeśli zawiadomienie pozostanie bez odpowiedzi, środki z Portalu płatniczego mogą zostać przekazane do odpowiedniego stanu. Jeśli Użytkownik chce odzyskać przejęte środki z właściwego stanu, musi skontaktować się z organem administrującym nieodebraną własnością w tym stanie.


6.3.2. Niezależnie od powyższego, ewentualne przejęcie środków na Kartach Hyperwallet będzie zarządzane w sposób opisany w odpowiedniej Umowie posiadacza Karty. Hyperwallet zastrzega sobie prawo do bezpośredniego oszacowania opłat Użytkownika za nasze działania związane z przejęciem środków z Portalu płatniczego i/lub Formy Wypłaty.


7. Różne


7.1. Komunikacja


7.1.1. Zasady dostarczania podpisów elektronicznych i komunikacji (patrz sekcja „Prawne” na stronie internetowej) opisują, w jaki sposób Hyperwallet komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną. W najszerszym dozwolonym zakresie Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich komunikatów, umów, zasad, zestawień, załączników, oświadczeń, historii i informacji o transakcjach, dokumentów, powiadomień prawnych i regulacyjnych oraz ujawnień, a także innych treści dowolnego rodzaju lub charakteru (łącznie „Komunikaty”), które dostarczamy w związku z Portalem płatniczym i Wypłatami w formie elektronicznej, a nie papierowej.


7.1.2. Oprócz komunikacji elektronicznej opisanej powyżej, Użytkownik akceptuje, że możemy kontaktować się z nim za pomocą automatycznych lub nagranych wiadomości telefonicznych lub tekstowych pod podanymi przez Użytkownika numerami telefonów, aby (i) przekazywać powiadomienia dotyczące Wypłat, Portalu płatniczego lub działań na nim; (ii) odpowiadać na zapytania Użytkownika; i/lub (iii) prowadzić dochodzenia lub zapobiegać oszustwom. Mogą obowiązywać standardowe opłaty za minutę połączenia i wysyłanie wiadomości.


7.1.3. Użytkownik akceptuje, że możemy monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne z Użytkownikiem lub inną osobą działającą w jego imieniu, bez wcześniejszego uprzedzenia i według naszego uznania. Użytkownik akceptuje, że jego komunikacja z Hyperwallet może być podsłuchiwana, monitorowana lub nagrywana bez wcześniejszego uprzedzenia.


7.1.4. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Wypłat, Form Wypłaty, Portalu płatniczego, transakcji i/lub potrzeby uzyskania pomocy technicznej zachęcamy do kontaktu z Centrum pomocy Hyperwallet pod numerem 1-877-546-8220 (Ameryka Północna) lub 1- 604-638-6657 (na całym świecie) lub wysyłając e-mail na adres support@Hyperwallet.com.


7.2. Jurysdykcja


7.2.1. Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem właściwym dla Partnera obsługującego Formę Wypłaty Użytkownika, jak określono w Zestawieniu Podmiotów stowarzyszonych i obowiązującego prawa, a przepisy sprzeczne nie będą obowiązywały. Tam, gdzie obowiązuje prawo Stanów Zjednoczonych, wszelkie roszczenia i spory wynikające z Warunków lub z nimi związane mają być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu i innych warunków określonych w Umowie o arbitraż powyżej. W przypadku gdy zastosowanie ma prawo Anglii i Walii lub Wielkiego Księstwa Luksemburga, sądy Anglii i Walii lub Miasto Luksemburg mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających lub związanych z Warunkami lub ich przedmiotem (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych). Tam, gdzie zastosowanie ma prawo kanadyjskie, kwestie wynikające lub odnoszące się do Warunków podlegają i będą podlegać jurysdykcji sądów prowincji Kolumbia Brytyjska, a Użytkownik niniejszym poddaje się i potwierdza wyłączną jurysdykcję sądów prowincji Kolumbia Brytyjska do ostatecznego osądzenia lub ustalenia jakiegokolwiek powództwa, czynności lub postępowania wynikającego lub związanego z Formami Wypłaty, Wypłatami i Portalem płatniczym.


7.2.2. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i zgodnie z postanowieniami umowy o arbitraż mającymi zastosowanie do Warunków, strony niniejszym bezwarunkowo zrzekają się swoich praw do procesu z ławą przysięgłych lub pozwu zbiorowego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia lub działań z powództwa wynikających bezpośrednio lub pośrednio z Warunków, wszelkich powiązanych dokumentów i/lub relacji między nimi dotyczących przedmiotu warunków świadczenia usług.


7.3. Zewnętrzni Beneficjenci


Użytkownik akceptuje, że: (i) nie jest beneficjentem zewnętrznym żadnej umowy pomiędzy Hyperwallet a dowolną osobą trzecią, oraz (ii) jeśli otrzymuje Wypłaty od Płatnika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za zrealizowanie płatności na rzecz Użytkownika, wszelkie spory związane z brakiem zapłaty przez Płatnika będą odbywać się wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Płatnikiem. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, Płatnik i jego Podmioty stowarzyszone są zamierzonymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi niniejszych Warunków; są uprawnieni do praw i korzyści wynikających z niniejszych Warunków; i mogą egzekwować postanowienia niniejszych Warunków tak, jakby byli stronami niniejszych Warunków.


7.4. Klauzula odstąpienia


Niepodjęcie przez nas działania w związku z naruszeniem przez Użytkownika lub inne osoby któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Warunków nie oznacza, że odstępujemy od naszego prawa do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń.


7.5. Przenoszenie prawa


Użytkownik nie może przekazywać, cedować ani w inny sposób przenosić żadnych praw lub obowiązków wynikających z Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Hyperwallet. Możemy dokonać cesji i/lub w inny sposób przekazać wszelkie prawa lub obowiązki wynikające z Warunków bez Twojej zgody.


7.6. Ważność


Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi w zakresie zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określonych powyżej, pozostała część Warunków pozostanie w całości w mocy. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, Warunki stanowią całość umowy między Użytkownikiem a Hyperwallet w odniesieniu do Form Wypłaty, Wypłat i Portalu płatniczego, i zastępują wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między Użytkownikiem a Hyperwallet w odniesieniu do Form Wypłaty, Wypłat i Portalu płatniczego. Tytuły paragrafów w Warunkach są używane wyłącznie dla wygody stron i nie mają znaczenia prawnego ani umownego. Jest wyraźną wolą stron, aby Warunki i wszystkie powiązane dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Możemy udostępnić Warunki w języku innym niż angielski według naszego wyłącznego uznania. Jeśli Użytkownik zapoznaje się z Warunkami w innym języku, tekst w języku angielskim będzie miał pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek rozbieżności.


Zestawienie wypłat


1. Aplikacja


Niniejsze Zestawienie wypłat stanowi załącznik do Warunków i określa dodatkowe warunki mające zastosowanie do niektórych usług płatniczych i funkcji, które mogą być udostępniane za pośrednictwem Form Wypłaty i Portalu płatniczego, a także udostępnianych przez niektóre Podmioty stowarzyszone. Ponieważ to Płatnik określa, która Forma Wypłaty będzie udostępniana Użytkownikowi, nie wszystkie warunki będą miały zastosowanie. Obowiązują wyłącznie te warunki dotyczące udostępnionej Formy Wypłaty. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego zestawienia w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej wersji w Portalu płatniczym. Zmieniona wersja zacznie obowiązywać w momencie opublikowania jej w Portalu płatniczym. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Warunkach.


2. Opis Formy Wypłaty


2.1. Za pośrednictwem Portalu płatniczego Użytkownik może otrzymywać wypłaty od swojego Płatnika za pomocą jednej lub kilku Form Wypłaty określonych przez Płatnika. Formy Wypłaty mogą obejmować możliwość otrzymywania Wypłat poprzez:


(i) przelew na konto bankowe za pośrednictwem lokalnych sieci rozliczeniowych lub przelewu bankowego;


(ii) przelew na Kartę Hyperwallet (zgodnie z definicją poniżej);


(iii) przelew na prywatną kartę debetową Użytkownika;


(iv) przelew na konto PayPal Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej);


(v) przedpłacenie konta (w każdym przypadku, jeśli taka opcja jest dostępna i obsługiwana przez nas);


(vi) czek;


(vii) odbiór gotówki w lokalizacjach zapewnianych przez zewnętrznych operatorów przekazów pieniężnych (np. Western Union, MoneyGram);


(viii) przelew na dedykowaną elektroniczną kartę podarunkową; i


(ix) inne Formy Wypłaty obsługiwane i okresowo udostępniane przez Hyperwallet.


2.2. Jeśli Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Form Wypłaty w celu otrzymywania Wypłat zgodnie z Warunkami i samodzielnie albo za pośrednictwem Płatnika zakończył rejestrację danych Formy Wypłaty (np. informacji o koncie bankowym) i preferencji, wówczas, w zakresie otrzymanych przez Hyperwallet środków pieniężnych i pełnych dyspozycji dotyczących Formy Wypłaty od Płatnika, takie środki mogą zostać odebrane przez Użytkownika za pośrednictwem wyznaczonej Formy Wypłaty zgodnie z dyspozycjami Płatnika. Użytkownik może wybrać Formę Wypłaty dla każdej Wypłaty lub ustawić domyślną Formę Wypłaty dla dowolnych lub wszystkich powtarzających się Wypłat. Hyperwallet będzie używał Form Wypłaty na zasadzie płatności środków Użytkownikowi w imieniu Płatnika lub, jeśli wyraźnie wskazano, przechowania przez Hyperwallet środków w imieniu Użytkownika (jak określono poniżej), a następnie przekazania ich za pomocą jednej lub kilku Form Wypłaty dostępnych Użytkownikowi.


3. Ogólne warunki Wypłat


3.1. Konto bankowe


Zlecając nam i/lub Płatnikowi (w zależności od przypadku) wykonanie przelewu na konto bankowe, Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem konta bankowego, poświadcza dokładność dostarczonych nam informacji o koncie bankowym, i ma uprawnienia do inicjowania transakcji w odniesieniu do rachunku bankowego. Hyperwallet będzie dokonywać elektronicznych uznań i obciążeń za pośrednictwem sieci rozliczeń bankowych i/lub przelewem do banku Użytkownika w kwocie określonej przez Płatnika, chyba że dostępne środki są niewystarczające. Użytkownik akceptuje, że jego zlecenia przelewu na konto bankowe są równoznaczne z upoważnieniem Hyperwallet do dokonywania przelewów do i z wyznaczonego konta rozliczeniowego lub oszczędnościowego, w tym korekt niezbędnych do wszelkich transakcji, które zostały błędnie uznane lub obciążone. Możemy zezwolić Użytkownikowi lub wykorzystać inne metody przetwarzania konkretnego przelewu, takie jak przelew bankowy. Po udzieleniu upoważnienia do przelewu elektronicznego Użytkownik nie będzie mógł go anulować, chyba że zrobi to w sposób, który umożliwi nam i bankowi podjęcie działań w związku z takim anulowaniem.


Przekazanie wpływów z przelewu na konto bankowe może potrwać od dwóch do pięciu dni roboczych. W niektórych sytuacjach możemy podać szacunkowy czas przetwarzania transakcji za pośrednictwem Portalu płatniczego. Chociaż możemy być w stanie określić ramy czasowe, w których środki dotrą do wyznaczonego banku, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane siecią rozliczeniową banku lub przetwarzaniem transakcji przez bank i nie możemy zagwarantować, że bank udostępni środki Użytkownikowi w dniu otrzymania przelewu.


Użytkownik musi podać nam prawidłowe dane konta bankowego, na które chce przekazać środki. Jeśli Użytkownik wprowadzi nieprawidłowe informacje o koncie bankowym, akceptuje, że nie będzie pociągać Hyperwallet do odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty, jeśli transakcja nie zostanie prawidłowo wykonana, w tym między innymi w przypadku, gdy środki zostaną wysłane na konto bankowe przez pomyłkę lub w inny sposób. Bank Użytkownika i/lub bank będący częścią sieci rozliczeń bankowych może naliczyć opłatę za zwrot lub inną powiązaną opłatę w związku z próbą dokonania przelewu. W przypadku poniesienia lub nałożenia takiej opłaty na Hyperwallet, opłata ta zostanie przeniesiona na Użytkownika i potrącona z salda jego Portalu płatniczego lub innych kwot należnych Użytkownikowi.


Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada wystarczającej ilości środków do przelania, jego konto bankowe jest zamknięte, transakcja przekracza ograniczenia w kwocie lub częstotliwości nałożone przez nas lub bank, bank Użytkownika nie honoruje transakcji lub nie obsługuje finansowania elektronicznego, transakcja nie jest przetworzona, transakcja jest zwrócona przez bank lub Użytkownik otrzymuje od nas informację o innych powodach, z których jego zlecenie nie zostanie przetworzone. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które bank Użytkownika może podjąć w związku z takim przelewem na konto bankowe, w tym za potrącenie kwot należnych bankowi z tytułu takiego przelewu z powodu debetu, zaległych opłat lub z innych powodów.


3.2. Karta Hyperwallet


Użytkownik może otrzymać kartę przedpłaconą Visa® lub MasterCard® w związku z Formami Wypłaty („Karta Hyperwallet”). Karta Hyperwallet może być oznaczona nazwą i logo „Hyperwallet” lub nazwą i logo Płatnika. Karta Hyperwallet może być kartą fizyczną i/lub wirtualną. Karta Hyperwallet jest wydawana przez instytucję finansową („Wydawca”), a korzystanie z karty Hyperwallet podlega warunkom, w tym opłatom, z tytułu odpowiednich Umów z posiadaczem Karty. Kopię takiej Umowy posiadacza Karty można otrzymać, kontaktując się z nami.


Karta Hyperwallet nie stanowi karty kredytowej ani rachunku rozliczeniowego, oszczędnościowego, depozytowego ani innego rachunku bankowego na nazwisko Użytkownika. Karta jest dostępna tylko dla Użytkownika w związku z jego działalnością handlową lub biznesową i otrzymywaniem dochodów z takiej działalności od płatnika w formie Wypłat. Nie jest to konto konsumenckie i nie jest w żaden sposób połączone z żadnym innym kontem, które Użytkownik może posiadać. Środki przesłane na Kartę Hyperwallet nie będą już przechowywane przez Hyperwallet, tylko przez Wydawcę. Saldo na Karcie Hyperwallet może być przechowywane przez Wydawcę na stosownym koncie Federalnej Korporacji Gwarantowania Depozytów (FDIC) lub na równoważnym koncie (kontach) z ubezpieczeniem rządowym. Hyperwallet wyświetla kwotę salda na Karcie Hyperwallet w Portalu płatniczym wyłącznie w celach informacyjnych.


Jeśli Użytkownik lub jego Płatnik zleci nam przelew środków na Kartę Hyperwallet, upoważnia nas tym samym do regularnego doładowywania środków na Kartę Hyperwallet, z zastrzeżeniem ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie do Karty Hyperwallet, i bez konieczności przekazywania przez Użytkownika dalszych dyspozycji lub wykonywania działań. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia lub innego ograniczenia kwot doładowanych na Kartę Hyperwallet w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania i/lub do zażądania dodatkowej dokumentacji przed przesłaniem środków.


Środki przelane na Kartę Hyperwallet są co do zasady dostępne w ciągu jednego (1) Dnia roboczego (zdefiniowanego poniżej) od dnia otrzymania przez nas zlecenia transakcji. Waluta środków przesłanych na Kartę Hyperwallet jest określana na podstawie środków otrzymanych od Płatnika oraz wymagań Wydawcy, które mogą być dodatkowo podyktowane przez Visa lub MasterCard (w zależności od przypadku).


Karty Hyperwallet nie oferują żadnych funkcji kredytowych ani debetowych. Hyperwallet nie autoryzuje transakcji kartą przedpłaconą, jeśli środki na karcie są niewystarczające lub niedostępne. W przypadku gdy wymuszenie transakcji przez sprzedawcę, terminy rozliczenia lub błędy spowodują powstanie ujemnego salda karty, Hyperwallet nie obciąży Użytkownika opłatą za przekroczenie limitu konta.


Jeśli zezwala na to wydawca karty, Hyperwallet może przesłać środki z Karty Hyperwallet Użytkownika na jego konto bankowe wskazane w Portalu płatniczym. Użytkownik akceptuje, że każde zlecenie takiego przelewu będzie realizowane przez Hyperwallet według naszego uznania, i będziemy tu działać wyłącznie w charakterze dostawcy usług i operatora programu dla banku, który wydał Kartę Hyperwallet. Ponadto Użytkownik akceptuje, że każde takie zlecenie przelewu jest traktowane jako działanie w związku z jego działalnością handlową lub biznesową.


3.3. Prywatna Karta debetowa


W niektórych przypadkach Płatnik może umożliwić Użytkownikowi przesłanie płatności za pomocą istniejącej karty debetowej Visa® lub MasterCard® powiązanej z kontem bankowym Użytkownika w USA („Karta debetowa”). Karta debetowa Użytkownika musi być aktywowana przez bank, który ją wydał. Korzystanie z Karty debetowej, w tym dostęp do salda i historii transakcji, opłaty i inne ograniczenia będą podlegać warunkom określonym przez bank.


Zlecając nam i/lub Płatnikowi (w zależności od przypadku) wykonanie przelewu na Kartę debetową, Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem karty debetowej i powiązanego z nią konta bankowego, przekazane nam dane tej karty są dokładne i prawidłowe, a Użytkownik jest uprawniony do inicjowania transakcji w odniesieniu do karty debetowej. Hyperwallet będzie dokonywać elektronicznie obciążał i uznawał środki za pośrednictwem Visa®, MasterCard® lub innych sieci bankowych w określonej przez Użytkownika kwocie, chyba że dostępne są niewystarczające środki. Użytkownik akceptuje, że jego zlecenia przelewu na Kartę debetową są równoznaczne z upoważnieniem Hyperwallet do dokonywania przelewów do i z wyznaczonej Karty debetowej, w tym korekt niezbędnych do wszelkich transakcji, które zostały błędnie uznane lub obciążone. Zabronione są przelewy na kartę debetową, która nie należy do Użytkownika lub przelewy na dowolną kartę kredytową, niezależnie od tego, czy jest własnością Użytkownika.


Gdy środki zostaną przelane na Kartę debetową Użytkownika, nie są już przechowywane przez Hyperwallet, tylko przez bank, który wydał Kartę. Jeśli Użytkownik lub jego Płatnik zleci nam przelew środków na Kartę debetową, upoważnia nas tym samym do regularnego doładowywania środków na Kartę debetową, z zastrzeżeniem ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie do Karty debetowej, i bez konieczności przekazywania przez Użytkownika dalszych dyspozycji lub wykonywania działań. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia kwot doładowanych na Kartę debetową w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania i/lub do zażądania dodatkowej dokumentacji przed przesłaniem środków.


Środki przelane na Kartę debetową są co do zasady dostępne w ciągu jednego (1) Dnia roboczego (zdefiniowanego poniżej) od dnia otrzymania przez nas zlecenia transakcji. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane przez Visa® lub MasterCard®, jakąkolwiek sieć lub zewnętrzny podmiot, ani za niepowodzenie lub opóźnienie w przetwarzaniu transakcji przez bank Użytkownika, i nie możemy zagwarantować, że bank udostępni Użytkownikowi środki w dniu otrzymania przelewu na jego Kartę debetową. Waluta środków przesłanych na Kartę debetową jest określana na podstawie środków otrzymanych od Płatnika oraz wymagań banku wydającego Kartę debetową, które mogą być dodatkowo podyktowane przez Visa lub MasterCard (w zależności od przypadku).


Użytkownik musi podać nam prawidłowe dane Karty debetowej, na którą chce przekazać środki. Jeśli Użytkownik wprowadzi nieprawidłowe informacje o Karcie debetowej, akceptuje, że nie będzie pociągać Hyperwallet do odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty, jeśli transakcja nie zostanie prawidłowo wykonana, w tym między innymi w przypadku, gdy środki zostaną wysłane na inną kartę debetową przez pomyłkę lub w inny sposób. Bank Użytkownika może naliczyć opłatę za zwrot lub inną powiązaną opłatę w związku z próbą dokonania przelewu. W przypadku poniesienia lub nałożenia takiej opłaty na Hyperwallet, opłata ta zostanie przeniesiona na Użytkownika i potrącona z salda jego Portalu płatniczego lub innych kwot należnych Użytkownikowi.


Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada wystarczającej ilości środków do przelania, jego Karta debetowa i powiązane z nią konto bankowe jest zamknięte, transakcja przekracza ograniczenia w kwocie lub częstotliwości nałożone przez nas, Visa® lub MasterCard®, inną sieć lub zewnętrzny podmiot bądź bank, bank Użytkownika nie honoruje transakcji lub nie obsługuje finansowania elektronicznego, transakcja nie jest przetworzona, transakcja jest zwrócona przez bank lub Użytkownik otrzymuje od nas informację o innych powodach, z których jego zlecenie nie zostanie przetworzone. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które bank Użytkownika może podjąć w związku z takim przelewem na Kartę debetową, w tym za potrącenie kwot należnych bankowi z tytułu takiego przelewu z powodu debetu, zaległych opłat lub z innych powodów.


3.4. Konto PayPal


Użytkownik może otrzymywać Wypłaty na Konto PayPal (zdefiniowane poniżej) w swoim imieniu, jeśli zezwala na to Płatnik, a Hyperwallet okresowo to umożliwia. Przelewy kierowane na Konto PayPal Użytkownika podlegają warunkom nałożonym przez operatora Konta PayPal. Zlecając nam i/lub swojemu Płatnikowi (w zależności od przypadku) dokonanie Wypłaty na Konto PayPal, Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem Konta PayPal, poświadcza dokładność dostarczonych nam informacji o koncie, i ma uprawnienia do inicjowania transakcji w odniesieniu do Konta PayPal. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada wystarczającej ilości środków do dokonania Wypłaty na jego Konto PayPal, Konto PayPal Użytkownika zostało zamknięte, transakcja przekracza ograniczenia w kwocie lub częstotliwości nałożone przez nas lub PayPal, lub jeśli transakcja zostanie zwrócona lub odrzucona przez PayPal z jakiegokolwiek powodu.


Nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty lub korekty naliczone przez firmę PayPal ani za opóźnienia jakiejkolwiek Formy Wypłaty, które można przypisać firmie PayPal lub jakiejkolwiek innej firmie zewnętrznej wykorzystywanej przez firmę PayPal do przetwarzania Formy Wypłaty. Hyperwallet może według własnego uznania określić dostępność Form Wypłaty dla dowolnego Konta PayPal i/lub waluty, w której oznaczany jest przelew na Konto PayPal.


3.5. Czek


Jeśli Użytkownik zleci nam przelanie środków i wystawienie czeku jako Formy Wypłaty, jest odpowiedzialny za potwierdzenie poprawności podanego adresu pocztowego. Nie wysyłamy czeków na skrytki pocztowe. Wystawimy tylko czeki, które są płatne na rzecz Użytkownika jako uprawnionego Odbiorcy płatności Płatnika i nie wystawimy czeku żadnej osobie trzeciej.


Środki w formie czeku są zazwyczaj wysyłane pocztą priorytetową w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania przez nas zlecenia i potwierdzenia kompletnych i dokładnych informacji dotyczących płatności i wysyłki. Czas doręczenia różni się w zależności od lokalizacji adresu. Hyperwallet nie zapewnia usługi przyspieszonego doręczenia. Hyperwallet może ograniczyć liczbę przelewów w formie czeku i/lub adres lub kraj, do którego czek może zostać wysłany. Jeśli Użytkownik nie zrealizuje czeku w ciągu 90 dni od daty wystawienia, czek zostanie anulowany, a my zwrócimy środki na Portal płatniczy, za co zostanie naliczona opłata.


3.6. Odbiór gotówki


Jeśli Użytkownik zleci nam przekaz środków gotówką do odbioru przez Użytkownika w lokalizacjach obsługiwanych przez zewnętrznych operatorów takiej usługi dla Hyperwallet, takich jak Western Union lub MoneyGram, Użytkownik upoważnia nas do przekazania takim osobom trzecim jego danych identyfikacyjnych, środków do Wypłaty i dyspozycji. Usługi odbioru gotówki podlegają warunkom tych podmiotów, w tym stosownym opłatom naliczanym przez Western Union lub MoneyGram (w zależności od przypadku), zgodnie z opisem na stronie www.westernunion.com lub www.moneygram.com, w zależności od wybranej przez Użytkownika usługi (zależnie od dostępności).


Taka Forma Wypłaty i dostępność środków zależy od pewnych czynników, w tym wybranej usługi, wyboru opcji opóźnionej dostawy, wysłanej kwoty, kraju docelowego, dostępności waluty, kwestii regulacyjnych, kwestii ochrony konsumenta, wymagań identyfikacyjnych, ograniczeń dostawy, godzin pracy agenta oraz różnic w strefach czasowych.


Transakcje nieodebrane lub anulowane w terminie wymaganym przez Western Union lub MoneyGram (w zależności od przypadku) po dacie wysłania mogą zostać obciążone opłatami administracyjnymi i/lub dewizowymi i/lub stratami, które mogą zostać potrącone z wysłanej kwoty.


3.7. Elektroniczne karty podarunkowe


Użytkownik może otrzymywać Wypłaty w formie środków na dedykowaną elektroniczną kartę podarunkową, które można wykorzystać u jednego sprzedawcy oferującego produkty i usługi online albo w normalnym sklepie („e-karta podarunkowa”), jeśli zezwala na to Płatnik, a Hyperwallet okresowo to umożliwia. Sprzedawca oferujący e-karty podarunkowe może zostać wybrany przez Płatnika lub Użytkownika z listy sprzedawców udostępnionej przez Hyperwallet. E-karty podarunkowe wydane dla Użytkownika zostaną wysłane na adres e-mail powiązany z jego Portalem płatniczym. Płatności otrzymane przez Użytkownika za pośrednictwem e-karty podarunkowej są co do zasady dostępne do natychmiastowego wykorzystania. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia lub innego ograniczenia kwot Płatności, które Użytkownik może otrzymać za pomocą e-karty podarunkowej, w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania.


Środki otrzymane na e-kartę podarunkową można wykorzystać wyłącznie na produkty i usługi od wybranego sprzedawcy e-kart podarunkowych i nie można ich przenieść z e-karty podarunkowej na inną Formę Wypłaty. Od chwili wystawienia e-karty podarunkowej nie można doładować środkami pochodzącymi z kolejnych Wypłat. Ponadto korzystanie z e-karty podarunkowej podlega warunkom, w tym opłatom, ustalonym przez jej sprzedawcę. Użytkownik może otrzymać kopię warunków mających zastosowanie do jego e-karty podarunkowej, kontaktując się z nami.


3.8. Waluty


W pewnych okolicznościach środki Płatnika należne Użytkownikowi mogą być dostępne w różnych okresowo obsługiwanych przez nas walutach. Udostępnione waluty zależą od wymagań finansowych Płatnika. Użytkownik nie będzie mógł przewalutować środków w swoim Portalu płatniczym (z wyjątkiem sytuacji, kiedy Wypłata na Formę Wypłaty umożliwia różne opcje walutowe) i akceptuje, że nie będzie próbował użyć wielu walut w celach spekulacyjnych. Użytkownik może poprosić o otrzymanie środków widocznych w jego Portalu płatniczym w innej walucie tylko w momencie i w związku ze zleconą Wypłatą za pomocą Formy Wypłaty. Jeśli Użytkownik zleci Wypłatę w walucie innej niż waluta, w której zasilono jego Portal płatniczy, kurs wymiany (z uwzględnieniem opłaty transakcyjnej) zostanie określony w momencie przetworzenia transakcji i potrącony z przelanej kwoty. Opłaty i kurs waluty mające zastosowanie do transakcji zostaną podane w Portalu płatniczym, gdy Użytkownik zainicjuje transakcję. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z otrzymaniem Wypłaty w dowolnej walucie.


3.9. Dodatkowe usługi opcjonalne


Hyperwallet może od czasu do czasu oferować dodatkowe usługi opcjonalne. Takie usługi mogą obejmować możliwość zakupu lub zachętę do zakupu towarów i usług od Płatnika za pośrednictwem Portalu płatniczego („Spendback” i „Promo”), przekazanie środków z karty Hyperwallet na konto bankowe, wypełnienie formularzy podatkowych (amerykański podatek federalny) dla krajowych i zagranicznych Odbiorców płatności oraz inne okresowo oferowane i obsługiwane przez nas usługi i funkcje. Hyperwallet może oferować, ograniczać lub wyłączać takie usługi bez powiadomienia.


4. Dodatkowe ograniczenia


Każda lub wszystkie Wypłaty, opłaty, stawki oraz dostępność i terminy otrzymania Wypłaty przez Użytkownika mogą ulec zmianie, zostać ograniczone lub opóźnione ze względu na szereg czynników pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi przekazywanie środków przez Płatnika, wybrana Forma Wypłaty, wymagania Partnerów sieciowych, dostępność waluty, wymagania prawne i dotyczące zgodności, ograniczenia dotyczące kraju i dostawy, różnice w strefach czasowych oraz czynniki społeczno-ekonomiczne i rządowe. Hyperwallet nie gwarantuje dostępności jakiejkolwiek Formy Wypłaty i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących określonego poziomu usług, opłat, stawek, dostępności lub ram czasowych, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki, ograniczenia lub opóźnienia.


Użytkownik niniejszym oświadcza, że będzie używać Wypłat do przetwarzania transakcji wyłącznie w imieniu zarejestrowanego posiadacza Portalu płatniczego. Hyperwallet zabrania korzystania z Wypłat osobom podszywającym się pod kogoś innego lub oświadczania nieprawdy na temat powiązań z inną osobą lub podmiotem. Jeśli Płatnik wysyła płatności w celu doładowania Portalu płatniczego, Użytkownik może przelać te środki tylko na konto bankowe lub inną dozwoloną Formy Wypłaty, która należy do niego imiennie.


Użytkownik nie może przekazywać środków na konta osób trzecich. Każdą próbę przesłania środków na konto, Formę Wypłaty lub inny instrument płatniczy, który nie należy do Użytkownika możemy potraktować jako oszustwo.


Użytkownik nie może dodawać pieniędzy ani wysyłać/przekazywać żadnych środków za pośrednictwem Portalu płatniczego lub poprzez odbiór Wypłat komukolwiek innemu niż sobie. Korzystanie z Portalu płatniczego, Form Wypłaty lub Wypłat w celu wykonywania przelewów między osobami jest surowo zabronione. Użytkownik nie może korzystać z Portalu płatniczego, Form Wypłaty ani Wypłat do zarządzania wieloma walutami lub do transakcji kasowych bądź umów typu „forward”. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub ograniczenia Form Wypłaty w dowolnym momencie według własnego uznania, w tym między innymi ze względu na kwestie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub w związku z zarządzaniem ryzykiem. Zachowujemy pełną swobodę odmowy przyjęcia jakiegokolwiek użytkownika lub zrealizowania jakichkolwiek dyspozycji od Płatnika lub Użytkownika dotyczących płatności za pomocą Portalu płatniczego lub Form Wypłaty.


5. Odrzucone transakcje


Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odrzucenia przelewu lub innego zlecenia. Przyczyny odmowy mogą obejmować między innymi niewystarczające środki, nieprawidłowe lub nieaktualne informacje lub działania, które uważamy za podejrzane. Co do zasady będziemy starali się powiadomić Użytkownika o każdej odmowie, korzystając z danych kontaktowych dostępnych nam lub znajdujących się w Profilu Użytkownika, podając (jeśli to możliwe) przyczyny odmowy i czy problem można rozwiązać. Nie powiadomimy Użytkownika o odmowie, jeśli byłoby to niezgodne z prawem lub w inny sposób zabronione przez prawo.


Wypłaty mogą również podlegać limitom transferu. Limity te mogą być dostosowywane dynamicznie w zależności od rodzaju dokumentów identyfikacyjnych przedstawianych nam przez Użytkownika, a także od wszelkich innych kryteriów, których okresowo wymagamy. Zanim zezwolimy na wypłatę lub transfer środków, możemy wymagać od Użytkownika podania informacji weryfikujących jego tożsamość, adres lub inne dane. Użytkownik zgadza się współpracować z nami w przypadku takich próśb.


6. Anulowanie transakcji


Użytkownik może anulować zlecenie usług Spendback lub Promo i otrzymać zwrot, pomniejszony o obowiązujące opłaty transakcyjne, (a) w ciągu 30 minut od autoryzacji zlecenia przelewu; lub (b) w dowolnym momencie później, o ile nie rozpoczęliśmy jeszcze przetwarzania zleconej transakcji. Ze względu na szczególne wymagania i zasady regulujące przekazywanie środków na Formy Wypłaty, takie jak przelewy bankowe, nie można anulować przekazów i umorzeń zleconych na te Formy Wypłaty. Jeśli Użytkownik uważa, że wystąpił błąd w związku z przelewem, powinien natychmiast nas o tym powiadomić, kontaktując się z nami.


7. Odpowiedzialność za błędy transferu


Użytkownik musi upewnić się, że dane Formy Wypłaty wprowadzane podczas przelewu środków są poprawne i kompletne. Użytkownik w całości odpowiada za dostarczenie Hyperwallet niedokładnych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte przez Użytkownika w celu skierowania nas do przelewu środków i możemy polegać na otrzymanych od niego informacjach. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika, jeśli Wypłata zostanie błędnie przekazana z powodu błędów w danych Formy Wypłaty. Użytkownik ma obowiązek zadbać o to, żeby wszystkie dane na Portalu płatniczym, w tym między innymi numery kont bankowych, dane dostawcy konta bankowego, dane karty, wybrana waluta itp., były prawidłowe. Jeśli jakiekolwiek takie dane są nieprawidłowe, środki Użytkownika mogą zostać obciążone lub uznane na niewłaściwym koncie, karcie lub w innym miejscu i mogą nie zostać odzyskane. Jeśli Użytkownik uważa, że wystąpił błąd w związku z przelewem, powinien natychmiast nas o tym powiadomić, kontaktując się z nami.


8. Prawo do potrącenia, blokady, odwrócenia i rezerw


Użytkownik akceptuje, że jesteśmy upoważnieni w dowolnym momencie do potrącenia środków z jego Portalu płatniczego lub należności od Płatnika na poczet jego zadłużenia lub zobowiązań wobec nas, w tym między innymi wynikających z naruszenia Warunków. Użytkownik akceptuje również, że możemy cofnąć lub wstrzymać jego transakcje lub założyć rezerwę na jego środkach w Portalu płatniczym lub na innych należnościach od Płatnika, jeśli Użytkownik naruszy Warunki lub będzie postępował w sposób z nimi niezgodny. Możemy skorzystać z dowolnych praw zawartych w tej sekcji bez powiadomienia.


9. Rozwiązywanie sporów


Informacje dotyczące otrzymanych Wypłat, przelewów dokonanych z Portalu płatniczego, aktywności Karty Hyperwallet i niektórych innych Wypłat są wyświetlane w sekcji „Historia” w Portalu płatniczym. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać historię transakcji i jak najszybciej zgłaszać wszelkie nieautoryzowane transakcje, nieautoryzowane zmiany, podejrzaną aktywność, błędy, nieprawidłowości lub inne skargi, kontaktując się z nami.


Aby złożyć reklamację z tytułu nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji, Użytkownik musi powiadomić nas możliwie najszybciej po terminie transakcji. Niezależnie od tego, kiedy zostaniemy powiadomieni, Użytkownik akceptuje, że możemy nie być w stanie cofnąć lub poprawić nieautoryzowanej lub nieprawidłowej transakcji. W odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji za pomocą Karty Hyperwallet, należy postępować zgodnie z dyspozycjami i ramami czasowymi określonymi w Umowie z posiadaczem Karty.


Od chwili gdy Użytkownik skontaktuje się z nami, będziemy współpracować z nim i w razie konieczności z jego Płatnikiem, aby rozwiązać problem możliwie najszybciej w danych okolicznościach. Możemy wymagać od Użytkownika szczegółów zgłoszenia na piśmie i zażądać dodatkowych informacji w celu zbadania zgłoszenia. Jeśli Użytkownik uważa, że jego pytanie lub problem pozostaje nierozwiązany po skontaktowaniu się z nami, może również skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim lokalnym organem zajmującym się rozstrzyganiem sporów, jak opisano w sekcji „Licencje i skargi” na stronie internetowej.


10. Dodatkowe Warunki dla Kanady i Stanów Zjednoczonych


10.1. Przekazywanie środków


W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz z wyjątkiem przypadków wyraźnie zatwierdzonych przez Hyperwallet w niniejszym Zestawieniu wypłat, Hyperwallet działa jako agent Płatnika, realizując jego dyspozycje dotyczące Formy Wypłaty i przekazywania środków takich Płatników ich wyznaczonym Odbiorcom. Jako agent Płatnika uznajemy, że saldo środków w Portalu płatniczym nie stanowi zapisanej wartości należącej do Użytkownika, tylko do Płatnika, dopóki nie zostanie faktycznie otrzymane przez Użytkownika za pośrednictwem Formy Wypłaty, pomimo możliwości przekazania tych środków, w tym za naszym pośrednictwem, na Formę Wypłaty Użytkownika i/lub możliwości skorzystania z dodatkowych usług opcjonalnych, takich jak między innymi Spendback lub Promo.


10.2. Zapisana wartość


W przypadkach wyraźnie wskazanych wyłącznie przez Hyperwallet, saldo Portalu płatniczego może być traktowane jako zapisana wartość należąca do Użytkownika. W takich sytuacjach Hyperwallet uzna saldo Portalu płatniczego za zapisaną wartość należącą do Użytkownika. Do zapisanej wartości nie zalicza się karta podarunkowa ani bon upominkowy. W przypadku, gdy Hyperwallet uznał saldo w Portalu płatniczym Użytkownika za zapisaną wartość, Użytkownik nie musi utrzymywać salda w swoim Portalu płatniczym, aby otrzymać Usługi, chociaż Hyperwallet zastrzega sobie prawo do zamknięcia Portalu płatniczego według własnego uznania. Użytkownik akceptuje, że Usługi i Portal płatniczy nie są rachunkami bankowymi i że Hyperwallet nie jest instytucją finansową. Środki pieniężne widoczne w Portalu płatniczym lub przesyłane w związku z nim nie generują odsetek dla Użytkownika.


Hyperwallet połączy saldo Użytkownika z saldami innych użytkowników i zabezpieczy te środki zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami dotyczącymi przekazywania pieniędzy. Będziemy przechowywać salda zbiorcze niezależnie od naszych funduszy korporacyjnych i salda te nie posłużą do finansowania naszych kosztów operacyjnych ani do innych celów korporacyjnych. W przypadku niewypłacalności nie udostępnimy dobrowolnie tych sald wierzycielom.


11. Dodatkowe warunki Płatności tylko dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i Wielkiej Brytanii


11.1. Wstęp


Dodatkowe warunki Płatności opisane w sekcji 11 dotyczą (i) Użytkownika jako Odbiorcy płatności z siedzibą w EOG lub Wielkiej Brytanii; oraz (ii) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA (RCS Luxembourg B 118 349), należycie zatwierdzonej instytucji kredytowej z siedzibą w Luksemburgu, działającej zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie sektora finansowego, z późniejszymi zmianami, i pod nadzorem ostrożnościowym Commission de Surveillance du Secteur Financier (insytytucji nadzorującej z siedzibą w Luksemburgu). Od 1 stycznia 2021 r. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. działa na podstawie upoważnienia brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority). Od 1 stycznia 2021 r. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. działa na podstawie upoważnienia brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority). Charakter i zakres ochrony konsumentów może różnić się od ochrony firm z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje na temat systemu zezwoleń tymczasowych, który umożliwia firmom z siedzibą w EOG prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii przez ograniczony czas podczas ubiegania się o pełne zezwolenie, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Nadzoru Finansowego.


PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. świadczy Usługi zgodnie z niniejszą sekcją 11. Jeśli Użytkownik otrzymuje Usługi przetwarzania płatności, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. świadczy je zgodnie z sekcją 11.5.


11.2. Bezpieczeństwo i korzystanie z autoryzowanych usługodawców zewnętrznych


Jak określono w Warunkach, Użytkownik musi podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby utrzymać odpowiednie bezpieczeństwo i kontrolę wszystkich identyfikatorów, nazw użytkowników, haseł, osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN) lub wszelkich innych kodów, których używa w celu uzyskania dostępu do Portalu płatniczego, otrzymywania Wypłat lub w połączeniu z korzystaniem z Form Wypłaty, tak aby żadna nieupoważniona osoba lub podmiot nie mogła użyć danych uwierzytelniających Użytkownika do zalogowania się do jego Portalu płatniczego. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie nas powiadomić, jeśli przypuszcza, że ktoś może korzystać z Portalu płatniczego bez jego zgody. Przed skorzystaniem z usług zewnętrznego dostawcy należy sprawdzić w stosownej agencji regulacyjnej, czy dostawca posiada autoryzację, i zapoznać się z obowiązującymi u niego warunkami. Jeśli mamy uzasadnione obawy dotyczące usługodawcy zewnętrznego z powodów związanych z autoryzacją lub oszustwem, możemy odmówić usługodawcy zewnętrznemu dostępu do konta Użytkownika. W takim przypadku powiadomimy Użytkownika i FCA przed lub natychmiast po odmowie udzielenia dostępu, chyba że zagroziłoby to naszemu bezpieczeństwu lub byłoby niezgodne z prawem.


11.3. Ograniczenia


11.3.1. Zasady usługi Spendback


Jeśli Hyperwallet udostępni Użytkownikowi opcję Spendback na zakup produktów lub usług świadczonych przez Płatnika i o ile nie uzgodniono inaczej, Hyperwallet działa jako agent Płatnika, realizując dyspozycje dotyczące Formy Wypłaty, które mogą zostać zmienione w celu odzwierciedlenia potrąconych kwot na zakupy w opcji Spendback za pośrednictwem Portalu płatniczego, który, na potrzeby tej sekcji, jest traktowany jako autoryzowana usługa przekazu pieniężnego. Wszelkie kwoty dostępne w opcji Spendback w Portalu płatniczym nie stanowią pieniądza elektronicznego należącego do Użytkownika, tylko do Płatnika, dopóki Użytkownik faktycznie ich nie otrzyma za pośrednictwem Formy Wypłaty, pomimo możliwości przekazania tych środków, w tym za naszym pośrednictwem, na Formę Wypłaty Użytkownika i/lub możliwości skorzystania z dodatkowych usług opcjonalnych, takich jak między innymi Spendback. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że Portal płatniczy nie jest rachunkiem płatniczym w rozumieniu PSD2. Hyperwallet może oferować, ograniczać lub wyłączać takie usługi bez powiadomienia.


11.3.2. Limity wydatków


Użytkownik akceptuje, że możemy zastosować limity wydatków na jego koncie Hyperwallet, o czym zostanie przez nas powiadomiony.


11.3.3. Zawieszenie Formy Wypłaty


Możemy zawiesić Formę Wypłaty, jeśli:


(i) Użytkownik nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na swoim koncie, aby zrealizować Wypłatę;


(ii) użycie Formy Wypłaty spowoduje przekroczenie wprowadzonego przez nas limitu wydatków;


(iii) mamy uzasadnione przekonanie i ustalimy, że Forma Wypłaty może być nieautoryzowana lub Użytkownik może działać nielegalnie lub że zezwolenie na przetwarzanie Formy Wypłaty byłoby niezgodne z prawem; i/lub


(iv) Forma Wypłaty naruszałaby lub w inny sposób łamała nasze Warunki.


11.3.4. Blokowanie instrumentu Wypłaty


Jeśli mamy powody przypuszczać, że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje, możemy podjąć różne działania w celu ochrony Hyperwallet, Płatnika, osoby trzeciej lub Użytkownika przed opłatami, grzywnami, karami i inną odpowiedzialnością. Działania, które możemy podjąć, obejmują między innymi:


(i) Możemy, w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności, zawiesić, zablokować, ograniczyć, zamknąć lub anulować prawo Użytkownika do korzystania z konta w całości lub w odniesieniu do konkretnej transakcji, co z kolei może spowodować zawieszenie, zablokowanie, ograniczenie, zamknięcie lub anulowanie dostępu do Form Wypłaty. Zazwyczaj powiadomimy Użytkownika z wyprzedzeniem o zawieszeniu lub anulowaniu, ale możemy, jeśli jest to uzasadnione (na przykład, jeśli uznamy to za wskazane ze względów bezpieczeństwa lub kiedy Użytkownik narusza niniejsze Warunki), zawiesić lub anulować prawo Użytkownika do korzystania z konta bez uprzedniego powiadomienia; lub


(ii) Odrzucimy dowolną Formę Wypłaty w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu, a naszym obowiązkiem będzie wyłącznie powiadomienie o fakcie i powodach odrzucenia oraz wskazanie sposobu rozwiązania problemu, jeśli to możliwe – na żądanie Użytkownika i pod warunkiem, że nie będzie to zabronione przez prawo.


11.4. Przepisy PSD2


W zależności od Wypłat, które będą udostępniane przez Płatnika, niektóre Formy Wypłaty opisane powyżej stanowią autoryzowaną usługę przekazu pieniężnego w EOG lub Wielkiej Brytanii i nie wymagają posiadania przez Użytkownika pieniędzy elektronicznych u nas ani u żadnego Partnera. W przypadku, gdy Formą Wypłaty jest przekaz pieniężny, dostawcą usług płatniczych dla Użytkownika będzie osoba trzecia, taka jak bank lub wydawca karty, i Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami tego dostawcy w zakresie świadczenia autoryzowanych usług płatniczych.


W przypadku, gdy Użytkownik otrzymuje Usługi przetwarzania płatności zgodnie z sekcją 11.5, dostawcą usług płatniczych jesteśmy my, a świadczenie przez nas autoryzowanych usług płatniczych na rzecz Użytkownika podlega wszystkim warunkom zawartym w niniejszym dokumencie, i z zastrzeżeniem odrzucenia niektórych postanowień Dyrektywy UE w sprawie usług płatniczych (dyrektywa 2015/2366/UE) („PSD2”). Użytkownik akceptuje, że jeśli – i w zakresie, w jakim – przekazanie jakichkolwiek Wypłat w dowolnym momencie podlega jakimkolwiek przepisom w dowolnej jurysdykcji wdrożonym w celu transpozycji PSD2, poniższe postanowienia PSD2 nie będą miały zastosowania do niniejszej Umowy ani do zasad takich Wypłat:


(i) Art. 40 (Opłaty za informacje), 41 (Ciężar dowodu dotyczący wymogów informacyjnych), 42 (Odstępstwo od wymogów informacyjnych dotyczących instrumentów płatniczych o niskiej wartości i pieniądza elektronicznego), 44 (Wstępne informacje ogólne), 45 (Informacje i warunki), 46 (Informacja dla płatnika i odbiorcy po zainicjowaniu zlecenia płatniczego), 47 (Informacja dla dostawcy usług płatniczych prowadzącego rachunek płatnika w przypadku usługi inicjowania płatności), 48 (Informacja dla płatnika po otrzymaniu zlecenia płatniczego), 49 (Informacje dla odbiorcy po realizacji), 51 (Wstępne informacje ogólne), 52 (Informacje i warunki), 53 (Dostępność informacji i warunki umowy ramowej), 54 (Zmiany warunków umowy ramowej), 55 (Rozwiązanie), 56 (Informacje przed wykonaniem indywidualnych transakcji płatniczych), 57 (Informacje dla płatnika o indywidualnych transakcjach płatniczych), 58 (Informacje dla odbiorcy o indywidualnych transakcjach płatniczych), 59 (Waluta i przewalutowania), 60 (Informacje o dodatkowych opłatach lub zniżkach), 62(1) (Należne opłaty), 64(3) (Zgoda i cofnięcie zgody), 72 (Dowody uwierzytelnienia i wykonania transakcji płatniczych), 74 (Odpowiedzialność płatnika za nieautoryzowane transakcje płatnicze), 76 (Zwroty środków za transakcje płatnicze inicjowane przez lub za pośrednictwem odbiorcy), 77 (Wnioski o zwrot środków za transakcje płatnicze inicjowane przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem), 80 (Nieodwołalność zlecenia płatniczego) oraz 89 ( Odpowiedzialność dostawców usług płatniczych za niewykonanie, wadliwe lub spóźnione wykonanie transakcji płatniczych); i


(ii) jeżeli transakcje nie są transakcjami ani w euro, ani w funtach szterlingach, wymogi dotyczące realizacji i datowania waluty określone w jakiejkolwiek transpozycji PSD2 odnoszącej się do art. 83 i 85 PSD2 nie będą miały zastosowania do niniejszej Umowy ani do zasad takich Wypłat, w zakresie dozwolonym przez prawo.


11.5. Dodatkowe warunki korzystania z Platformy handlowej lub Platformy Płatnika


11.5.1. Jeśli Użytkownik postanowi korzystać z Usług przetwarzania płatności (zgodnie z definicją poniżej) świadczonych przez PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”), za pośrednictwem Płatnika, który obsługuje platformę handlową („Platforma Płatnika”), a także z innych powiązanych usług na Platformie Płatnika, mają zastosowanie warunki niniejszej sekcji 11.5 (z późniejszymi zmianami) („Warunki Platformy”).


11.5.2. Usługi przetwarzania płatności PayPal i usługi Platformy Płatnika


(i) Usługi przetwarzania płatności PayPal. Firma PayPal świadczy Usługi przetwarzania płatności PayPal do użytku wyłącznie za pośrednictwem Platformy Płatnika i z zastrzeżeniem niniejszych Warunków korzystania z Platformy określonych w sekcji 11.5. Dostęp do Usług przetwarzania płatności można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem konta na Platformie Płatnika i można z nich korzystać w celu przyjmowania i otrzymywania płatności od kupujących korzystających z produktów i usług marki PayPal, a także z produktów i usług niestowarzyszonych nabywców, pochodzących z rachunków płatniczych, kart kredytowych, kart debetowych i innych rodzajów płatności związanych ze transakcjami Użytkownika odbywającymi się wyłącznie na Platformie Płatnika w zamian za towary i/lub usługi („Konto Odbiorcy płatności na Platformie”). W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Konto Odbiorcy płatności na Platformie nie jest rachunkiem płatniczym w rozumieniu PSD2.


(ii) Usługi Platformy Płatnika. Platforma Płatnika może również świadczyć pewne usługi („Usługi Platformy”), w tym na przykład: pomoc w tworzeniu Konta Odbiorcy płatności na Platformie; obsługa klienta; pomoc w zakresie usług zwrotów i rozstrzygania sporów dotyczących transakcji związanych z Kontem Odbiorcy płatności Użytkownika na Platformie; udostępnianie paneli i innych narzędzi na Platformie Płatnika, które mogą umożliwiać zarządzanie niektórymi elementami Konta Odbiorcy płatności na Platformie; oraz świadczenie usług technicznych związanych z Usługami przetwarzania płatności PayPal. Usługi świadczone przez Platformę Płatnika podlegają wyłącznie umowie Użytkownika z Platformą Płatnika i nie są świadczone przez firmę PayPal ani jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie ewentualne spory Użytkownika z Platformą Płatnika dotyczące usług świadczonych przez Platformę Płatnika toczą się między Użytkownikiem a Platformą Płatnika, a PayPal nie jest stroną takiego sporu; PayPal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie przez Platformę Płatnika Usług Platformy zgodnie z ustaleniami. PayPal nie jest platformą ani rynkiem handlu elektronicznego i świadczy jedynie usługi przetwarzania płatności PayPal.


11.5.3. Opłaty za Usługi przetwarzania płatności PayPal i Usługi Platformy Płatnika


(i) Opłaty za Usługi przetwarzania płatności PayPal. Informacje o opłatach za korzystanie z Usług przetwarzania płatności PayPal za pośrednictwem Platformy Płatnika można znaleźć na tej Platformie oraz w innych miejscach udostępnionych Użytkownikowi przez Platformę Płatnika lub PayPal. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia takich opłat, bo stanowi to istotny element Warunków korzystania z Platformy zawartych między Użytkownikiem a PayPal. Na podstawie dyspozycji od Płatnika firma PayPal będzie miała prawo do potrącenia z Konta Odbiorcy płatności na Platformie płatności z tytułu opłat PayPal za Usługi przetwarzania płatności PayPal. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokonanie opłat za Usługi przetwarzania płatności PayPal, nawet jeśli na swoim Koncie Odbiorcy płatności na Platformie nie posiada wystarczających środków na pokrycie takich opłat. Jeśli środki z Konta Odbiorcy płatności na Platformie nie są wystarczające do pokrycia opłat, Użytkownik upoważnia firmę PayPal do natychmiastowego potrącenia należnych kwot z Wypłaty. W przypadku, gdy firma PayPal nie jest w stanie odzyskać kwoty należnej opłaty z Konta Odbiorcy płatności na Platformie, firma PayPal może zakończyć korzystanie z Usług przetwarzania płatności PayPal przez Użytkownika w ciągu 30 dni od terminu dokonania opłaty, a Użytkownik pozostanie zobowiązany do przekazania PayPal wszelkich zaległych kwot.


(ii) Opłaty za Usługi Platformy Płatnika. Użytkownik niniejszym akceptuje, że Platforma Płatnika może potrącić z salda jego Konta Odbiorcy płatności na Platformie wszelkie opłaty za Usługi Platformy lub inne kwoty należne Platformie Płatnika, o których zostaliśmy powiadomieni. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za takie płatności na rzecz Platformy Płatnika, nawet jeśli na swoim Koncie Odbiorcy płatności na Platformie nie posiada wystarczających środków na pokrycie takich opłat. Jeśli środki z Konta Odbiorcy płatności na Platformie nie są wystarczające do pokrycia opłat, Użytkownik upoważnia firmę PayPal do natychmiastowego potrącenia należnych kwot z jego Form Wypłaty. W przypadku, gdy firma PayPal nie jest w stanie odzyskać kwoty należnej opłaty z Konta Odbiorcy płatności na Platformie, firma PayPal może zakończyć korzystanie z Usług przetwarzania płatności PayPal przez Użytkownika w ciągu 30 dni od terminu dokonania opłaty, a Użytkownik pozostanie zobowiązany do przekazania PayPal wszelkich zaległych kwot. Jeśli Użytkownik chce anulować autoryzację przyszłych płatności, może zamknąć swoje konto w Platformie Płatnika.


(iii) Podatki. Obowiązkiem użytkownika jest ustalenie, jakie ewentualne podatki mają zastosowanie względem otrzymywanych przez niego płatności. Odpowiedzialność za pobieranie, zgłaszanie i przesyłanie poprawnej kwoty podatku do odpowiedniego organu podatkowego ponosi użytkownik. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie, czy podatki mają zastosowanie do Form Wypłaty lub Wypłat, ani za pobieranie, zgłaszanie lub odprowadzanie jakichkolwiek podatków wynikających z dowolnej transakcji.


11.5.4. Wypłaty


(i) Ogólne. Użytkownik otrzyma Wypłatę środków z Konta Odbiorcy płatności na Platformie od PayPal zgodnie z sekcją 2 Zestawienia wypłat załączonego do Warunków. Wszelkie środki powiązane z Kontem Odbiorcy płatności na Platformie, pomniejszone o wszelkie potrącenia lub kwoty debetowe należne Platformie Płatnika lub PayPal, będą stanowić Wypłatę. Jeśli jakiekolwiek kwoty należne firmie PayPal przekroczą kwotę środków powiązanych z Kontem Odbiorcy płatności na Platformie, firma PayPal może zainicjować obciążenie z Form Wypłaty (jeśli dotyczy). Użytkownik akceptuje, że PayPal może jego Twoje konto stosownymi kwotami i/lub potrącić je z przyszłych Wypłat. Na żądanie firmy PayPal Użytkownik zgadza się udostępnić firmie PayPal wszystkie niezbędne informacje dotyczące konta bankowego, kodu i inne powiązane oraz udzielić firmie PayPal wszelkich wymaganych uprawnień do obciążania jego Form Wypłaty stosownymi kwotami. Wszelkie Wypłaty, w tym ich terminy, będą zgodne z warunkami ustalonymi i przekazanymi Użytkownikowi przez Platformę Płatnika. Każda Wypłata może zostać pomniejszona o kwoty opłat, grzywien i sum należnych PayPal lub Platformie Płatnika z dowolnego powodu.


(ii) Zawieszenie Wypłat. PayPal zastrzega sobie prawo do zawieszenia Wypłat dla Użytkownika, nawet jeśli zaprzestał przyjmować Wypłaty na Konto Odbiorcy płatności na Platformie za pośrednictwem Platformy Płatnika. PayPal może tak zrobić między innymi, gdy: (i) PayPal otrzyma takie polecenie od Platformy Płatnika; (ii) w przypadku oczekujących, przewidywanych lub zawyżonych obciążeń zwrotnych, zwrotów, cofnięć, sporów lub unieważnionych płatności; (iii) w przypadku, gdy firma PayPal podejrzewa lub dowie się o podejrzanej aktywności; (iv) gdy firma PayPal ma taki obowiązek w związku z przepisami lub orzeczeniami sądu. Jeśli firma PayPal skorzysta ze swojego prawa do wstrzymania Wypłaty z jakiegokolwiek powodu, będzie współpracować z Platformą Płatnika, aby powiadomić Użytkownika o powodach wstrzymania Wypłaty i przedstawić mu harmonogram uwolnienia środków oraz poinformować o tym, jakie kroki należy podjąć.


(iii) Nieprawidłowe Wypłaty. Zakres informacji wymagany do otrzymania Wypłat zależy od instytucji finansowej obsługującej Formę Wypłaty Użytkownika. Należy zadbać, aby wszelkie informacje dotyczące Formy Wypłaty przekazywane firmie PayPal były dokładne i kompletne. Jeśli informacje dotyczące Formy Wypłaty ulegną zmianie lub Użytkownik postanowi wybrać inną Formę Wypłaty, musi powiadomić PayPal zgodnie z procedurami ustalonymi przez Platformę Płatnika. Platforma Płatnika może wymagać od Użytkownika powiadomienia o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem. Użytkownik akceptuje, że wymóg ten ma na celu umożliwienie Platformie Płatnika uprzedzenie nas o zmianie, abyśmy zdążyli uwzględnić zmiany w naszych systemach. PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z Wypłatą, które wynikają z użycia przez PayPal nieprawidłowych informacji o Formie Wypłaty z powodu opóźnienia w powiadomieniu Platformy Płatnika.


11.5.5. Wymagania i ograniczenia dotyczące Usług


(i) Zgodność z obowiązującym prawem. Użytkownik musi korzystać z Usług przetwarzania płatności PayPal w sposób zgodny z prawem oraz przestrzegać wszystkich zasad i przepisów mających zastosowanie do korzystania z Usług przetwarzania płatności PayPal oraz transakcji. W stosownych przypadkach może to obejmować zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa dotyczącymi korzystania ze świadczenia usług finansowych, powiadamiania i ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, prywatności, fałszywych reklam, a także wszelkich innych przepisów dotyczących transakcji. Może to również obejmować przestrzeganie wszelkich zasad, wytycznych lub przepisów dowolnej sieci kart (np. Visa, Mastercard, American Express i Discover) lub Platformy Płatnika.


(ii) Zabroniona działalność. W związku z korzystaniem z Usług przetwarzania płatności PayPal Użytkownik musi przestrzegać Zasad dopuszczalnego użytkowania. Użytkownik nie może korzystać z Usług przetwarzania płatności PayPal w lub na rzecz kraju, organizacji, podmiotu lub osoby objętej embargiem lub zablokowaniem przez jakikolwiek rząd, w tym osób znajdujących się w wykazach podmiotów objętych sankcjami, opracowanych przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC). Użytkownik nie może korzystać z Usług przetwarzania płatności PayPal w celu ułatwiania nielegalnych transakcji lub zezwalania innym na korzystanie z Usług przetwarzania płatności PayPal w celach prywatnych, rodzinnych lub domowych.


(iii) Ograniczenia Usług. Firma PayPal może odmówić, warunkować lub zawiesić wszelkie transakcje, które zdaniem firmy PayPal: (i) mogą naruszać niniejsze Warunki lub inne umowy, które Użytkownik może mieć z firmą PayPal; (ii) są nieautoryzowane, nieuczciwe lub nielegalne; lub (iii) narażają Użytkownika, firmę PayPal, Platformę Płatnika lub inne osoby na ryzyko niedopuszczalne dla firmy PayPal. Jeśli firma PayPal ma podejrzenia lub wie, że Użytkownik korzysta z Usług przetwarzania płatności PayPal lub korzystał z nich w nieuprawnionych, nieuczciwych lub nielegalnych celach, firma PayPal może udostępnić wszelkie informacje związane z taką działalnością odpowiedniej instytucji finansowej, organowi regulacyjnemu lub organowi ścigania zgodnie z zobowiązaniami prawnymi PayPal. Informacje te mogą obejmować dane o Użytkowniku, jego Koncie Odbiorcy płatności na Platformie, klientach i transakcjach dokonanych za pośrednictwem Usług przetwarzania płatności PayPal.


11.5.6. Zobowiązania Użytkownika wobec klientów i zobowiązania klientów wobec Użytkownika


Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczanie towarów lub usług sprzedawanych swoim klientom lub użytkownikom w ramach korzystania z Usług przetwarzania płatności PayPal, a firma PayPal zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, a także zrzeka się wszelkich zobowiązań wobec klientów lub Użytkowników. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkownika wobec klientów, w tym za prawidłowe opisywanie i dostarczanie towarów lub usług sprzedawanych klientom. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, a firma PayPal wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przestrzeganie obowiązującego prawa i zobowiązań związanych z dostarczaniem towarów lub usług klientom. Może to obejmować świadczenie obsługi klienta, powiadamianie i obsługę zwrotów lub reklamacji konsumentów, dostarczanie pokwitowań, rejestrację podmiotu prawnego lub inne czynności niezwiązane z Usługami przetwarzania płatności PayPal. Użytkownik zgadza się zwolnić firmę PayPal z odpowiedzialności za wszelkie straty, które poniesiemy w związku z fniewłaściwym opisaniem lub dostarczeniem przez niego towaru lub usługi, lub niewywiązaniem się ze zobowiązań prawnych lub umownych w stosunku do swoich klientów. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty należne Użytkownikowi od klientów, w tym kwoty za transakcje płatnicze, które zostały autoryzowane przez wystawcę lub innego dostawcę formy płatności klienta, ale które zostały następnie odrzucone lub wycofane.


11.5.7. Uprawnienia Odbiorcy płatności i dyspozycje dla PayPal


(i) Uprawnienia i dyspozycje. Użytkownik niniejszym wyznacza Platformę Płatnika jako swojego dostawcę usług technicznych w celu:


a) zlecenia, aby jednorazowa lub cykliczna transakcja, przesłana do PayPal przez Platformę Płatnika w drodze integracji technicznej z PayPal w celu świadczenia Usług Platformy, została uznana za przesłaną i autoryzowaną przez Użytkownika i/lub w jego imieniu;


b) zlecenia, aby dyspozycja podzielenia Wypłat, przesłana przez Platformę Płatnika w drodze integracji technicznej z PayPal, została uznana za złożoną i autoryzowaną przez użytkownika i/lub w jego imieniu. Dyspozycja podzielenia kwoty Wypłaty to zlecenie dla PayPal, aby: (i) potrącić opłaty za Usługi Platformy z Wypłat związanych z Kontem Odbiorcy płatności na Platformie oraz (ii) zorganizować płatność tej konkretnej kwoty przez PayPal bezpośrednio na rzecz Platformy Płatnika w imieniu Użytkownika.


c) zlecenia, aby transakcja zwrotu, przesłana przez Platformę Płatnika w drodze integracji technicznej z PayPal, została uznana za złożoną i autoryzowaną przez Użytkownika i/lub w jego imieniu;


d) wyrażenia zgody na uzyskanie akceptacji klienta, jeśli jest to wymagane prawnie, na przesyłanie danych klienta do Platformy przez firmę PayPal w celu (i) świadczenia Usług przetwarzania płatności PayPal oraz (ii) zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.


e) upoważnienia firmy PayPal do udostępniania Platformie wszelkich danych i informacji poufnych, gdy jest to wymagane, wyłącznie w celu (i) świadczenia Usług przetwarzania płatności PayPal oraz (ii) zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.


Niniejszym jako zleceniodawca Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie Platformie Płatnika jako wyłącznemu agentowi upoważnienia do:


a) uzyskiwania dostępu do Konta Odbiorcy płatności na Platformie i wykonywania w imieniu Użytkownika, w jego zastępstwie i na jego rzecz wszelkich działań na koncie PayPal, które może wykonywać jego główny użytkownik, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i wszelkich ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa;


b) komunikowania się z firmą PayPal jako wyłączny przedstawiciel Użytkownika w związku z Kontem Odbiorcy płatności na Platformie z założeniem, że wszelkie takie pisemne wiadomości będą uważane za otrzymane od Użytkownika i/lub przekazane Użytkownikowi bezpośrednio, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i wszelkich ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa. Platforma Płatnika działa w charakterze przedstawiciela i jako taka jest zwolniona z wszelkich ograniczeń samodzielnego zawierania umów zgodnie z obowiązującym prawem.


Użytkownik w każdej chwili może odwołać zawarte tutaj uprawnienia i dyspozycje. Jeśli jednak Użytkownik je odwoła, nie będzie już mógł korzystać z Usług przetwarzania płatności PayPal za pośrednictwem Platformy Płatnika.


(ii) Odpowiedzialność za uprawnienia i dyspozycje. Użytkownik niniejszym akceptuje, że w zakresie dozwolonym przez prawo: (i) PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia i/lub błędy w realizacji transakcji płatniczych lub Wypłat spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez problemy techniczne lub inne związane z Platformą Płatnika i/lub jego integracją techniczną z PayPal i/lub (ii) Użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie opłaty, grzywny lub podobne kary nałożone przez sieci kart na firmę PayPal i/lub jej partnerów bankowych w związku z Usługami przetwarzania płatności PayPal. Ponadto Użytkownik zgadza się przyjąć pełną odpowiedzialność w zakresie dozwolonym przez prawo za wyżej wymienione dyspozycje i upoważnienia udzielone firmie PayPal, aby Platforma Płatnika działała w jego imieniu w zakresie wykonywania niektórych zobowiązań Użytkownika związanych z otrzymywaniem usług od firmy PayPal.


11.5.8. Udostępnianie danych


Użytkownik akceptuje, że Platforma Płatnika i PayPal będą udostępniać pewne dane o nim, aktywności na Koncie Odbiorcy płatności na Platformie, jego transakcjach oraz wszelkie inne informacje niezbędne do ułatwienia korzystania z Usług przetwarzania płatności PayPal lub świadczenia przez nas Usług przetwarzania płatności PayPal. Jeśli firma PayPal otrzyma takie informacje, może je wykorzystać zgodnie z odpowiednią Polityką prywatności oraz (w stosownych przypadkach) Załącznikiem o ochronie danych który reguluje postanowienia firmy PayPal dotyczące Usług przetwarzania płatności za pośrednictwem usługi Braintree („Umowa o świadczenie usług płatniczych”).


11.6. Dodatkowe wyjaśnienia


W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, mikroprzedsiębiorcą lub organizacją charytatywną, zastosowanie mają następujące wyjaśnienia do Warunków i Zestawienia wypłat:


Warunki:


(i) Sekcje 1.2.4 i 3.3: powiadomimy Użytkownika o wszelkich zmianach w Warunkach z dwumiesięcznym (2) wyprzedzeniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany będą korzystniejsze dla Użytkownika, w którym to przypadku zmiany będą natychmiastowe. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, ma prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie bez opłat w ciągu dwóch (2) miesięcy okresu wypowiedzenia lub późniejszej daty, kiedy zmiana ma wejść w życie.


(ii) Sekcja 3.1.1: Portal płatniczy zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące wypłat, opłat i kursów wymiany. Zawiera również wszystkie istotne informacje dotyczące transakcji Wypłaty, w tym (a) odnośnik umożliwiający identyfikację transakcji Wypłaty oraz, w stosownych przypadkach, płatnika i wszelkie informacje przekazane wraz z transakcją Wypłaty; (b) kwotę transakcji Wypłaty w walucie, w której środki są do dyspozycji Użytkownika; (c) kwotę wszelkich należnych opłat za transakcję Wypłaty oraz, w stosownych przypadkach, podział kwoty takich opłat; d) w stosownych przypadkach, kurs wymiany zastosowany w transakcji Wypłaty oraz kwotę transakcji Wypłaty przed przewalutowaniem; oraz e) datę waluty.


(iii) Sekcja 3.1: Użytkownik akceptuje, że możemy potrącić wszystkie należne opłaty wymienione w Portalu płatniczym z jego konta lub kwot, które do niego wysyłamy.


(iv) Sekcja 6.1: niniejsze Warunki mają zastosowanie od momentu pomyślnej rejestracji w celu korzystania z Portalu płatniczego i/lub otrzymania Wypłat, a kończą się, gdy Portal płatniczy zostanie zamknięty, a Wypłaty zostaną wstrzymane z dowolnego powodu, z wyjątkiem tego, że niniejsze Warunki obowiązują po dacie rozwiązanie umowy w takim zakresie i tak długo, ile potrwa zamknięcie Portalu płatniczego i spełnienie wymogów obowiązujących przepisów i regulacji. Ponadto sekcje 5, 6 i 7 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.


(v) Sekcja 6.3: Użytkownik może wypłacić część lub całość środków na swoim koncie w dowolnym momencie do sześciu (6) lat po dacie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.


(vi) Sekcja 7.1: Użytkownik może zażądać wyciągów w formie papierowej bezpłatnie, przesyłając pisemną prośbę skierowaną do Hyperwallet Systems Inc., Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, Kolumbia Brytyjska, Kanada, V6Z 1L2. należy dołączyć swoje imię i nazwisko, Portal płatniczy identyfikator użytkownika i adres. Można również bezpłatnie wydrukować lub pobrać kopie z Portalu płatniczego.


Zestawienie wypłat:


(i) Sekcja 3.1: zrealizujemy transakcje Wypłat do końca dnia roboczego następującego po otrzymaniu odpowiednich Wypłat.


(ii) Sekcja 5: powiadomimy Użtkownika o każdej odmowie Wypłaty możliwe najszybciej, a takie powiadomienie będzie zawierać instrukcję usunięcia przyczyny odmowy, jeśli będzie to możliwe.


(iii) Sekcje 6 i 7: Hyperwallet zapewni, że szczegóły każdej transakcji będą dostępne do wglądu online przez co najmniej 13 miesięcy od pierwszego udostępnienia. Użytkownik ma obowiązek powiadomić nas niezwłocznie, kiedy dowie się o jakiejkolwiek nieautoryzowanej, nieprawidłowo wykonanej transakcji wypłaty lub w przypadku, gdy uważa, że ktoś używa jego danych uwierzytelniających bez jego zgody – musi to uczynić bez zbędnej zwłoki, gdy tylko się o tym dowie, a w każdym razie nie później niż trzynaście (13) miesięcy po dacie obciążenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność do maksymalnej kwoty 35 GBP za wszelkie straty poniesione w związku z nieautoryzowaną transakcją wypłaty, z wyjątkiem (1) przypadków, gdy utrata, kradzież lub przywłaszczenie instrumentu wypłaty nie było możliwe do wykrycia przed wypłatą, z wyjątkiem sytuacji, gdy płatnik działał w nieuczciwy sposób; lub (2) szkoda została spowodowana działaniem lub zaniechaniem pracownika, agenta lub oddziału dostawcy usług płatniczych lub podmiotu, który wykonywał działalność w imieniu dostawcy usług płatniczych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione w związku z nieautoryzowaną transakcją wypłaty, w przypadku której (1) działał w nieuczciwy sposób; lub (2) celowo nie przestrzegał lub rażąco zaniedbał warunki niniejszej umowy w odniesieniu do instrumentów Wypłaty i spersonalizowanych danych uwierzytelniających. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach, nie ponosi on odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z nieautoryzowaną transakcją wypłaty, o ile powiadomi nas o niej w prawidłowy sposób. Jeśli odkryjemy błąd przetwarzania, naprawimy go. Jeśli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma mniej pieniędzy, niż powinien, Hyperwallet zasili jego konto na kwotę różnicy. Jeśli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma więcej pieniędzy, niż powinien, Hyperwallet może potrącić nadwyżkę z jego konta. Jeśli Wypłata została przekazana na konto Użytkownika w wyniku pomyłki, Hyperwallet może naprawić błąd, obciążając lub uznając (w zależności od przypadku) odpowiednie Źródło lub Źródła finansowania Użytkownika. Jeśli w wyniku błędu transakcja nie została przez nas zrealizowana na czas lub w prawidłowej kwocie, będziemy zobowiązani do zwrotu należnej kwoty z tytułu przeprowadzenia wadliwej, spóźnionej lub niewykonanej transakcji Wypłaty oraz straty lub szkody Użytkownika straty lub szkody powstałej w sposób bezpośredni i możliwy do przewidzenia w wyniku tej awarii, chyba że:


 1. Użytkownik nie dysponował wystarczającymi środkami na sfinalizowanie transakcji nie z naszej winy,
 2. nasz system nie działał poprawnie i Użytkownik wiedział o awarii w momencie rozpoczęcia transakcji lub
 3. okoliczności pozostające poza naszą kontrolą (takie jak pożar, powódź lub utrata połączenia internetowego) uniemożliwiły transakcję pomimo naszych uzasadnionych środków ostrożności.

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, firma Hyperwallet nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe lub spóźnione wykonanie transakcji Wypłaty, jeśli Użytkownik nie powiadomił firmy PayPal o problemie bez zbędnej zwłoki od chwili uzyskania o nim informacji lub w każdym przypadku w ciągu 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku transakcją Wypłaty.


(iv) Sekcje 9:


Firma PayPal podejmie próbę rozstrzygnięcia wszelkich reklamacji związanych ze świadczeniem Usług przetwarzania płatności PayPal za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta. Wyłącznie dla Użytkowników zamieszkałych w Wielkiej Brytanii: postaramy się odpowiedzieć możliwie najszybciej na skargę Użytkownika; jednak w zależności od stopnia złożoności problemu reklamacje związane z płatnościami mogą potrwać do 15 dni roboczych i do 8 tygodni dla wszystkich innych reklamacji. Jeśli wystąpi opóźnienie w naszej ostatecznej odpowiedzi, prześlemy Użytkownikowi informację o postępach. Użytkownik może też złożyć skargę w następujących miejscach:


 1. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECC-Net). Tylko dla użytkowników będących rezydentami EOG. Więcej informacji na temat sieci ECC-Net i sposobu kontaktowania się z nimi można uzyskać pod adresem (http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ ). Tylko dla mikroprzedsiębiorstw.
 2. Brytyjski rzecznik praw obywatelskich (FOS). Wyłącznie dla Użytkowników będących rezydentami Wielkiej Brytanii – FOS to niezależny organ, który może pomóc w rozstrzygnięciu skargi złożonej przez Użytkownika pod naszym adresem, a korzystanie z jego usług jest bezpłatne. Więcej informacji na temat FOS i instrukcje kontaktu można znaleźć pod adresem http://www.financial-ombudsman.org.uk. Tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z definicją FOS) z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 3. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF jest organem odpowiedzialnym za nadzór ostrożnościowy nad spółkami sektora finansowego w Luksemburgu. Można skontaktować się z CSSF pod adresem 110 Route d’Arlon L-2991, Luksemburg. Więcej informacji na temat CSSF i instrukcje kontaktu można uzyskać pod adresem: http://www.cssf.lu.

W zakresie, w jakim Wypłaty są realizowane, gdy dostawcy usług płatniczych zarówno płatnika, jak i odbiorcy znajdują się w EOG lub Wielkiej Brytanii, a usługa dotyczy transakcji w walucie innej niż waluta Państwa EOG lub Wielkiej Brytanii:


(i) Dział III PSD2 ma zastosowanie tylko w odniesieniu do tych części transakcji, które są przeprowadzane w EOG, a art. 45(1)(b), 52(2)(e) i 56 (a) nie mają zastosowania; i


(ii) Dział IV PSD2 ma zastosowanie tylko w odniesieniu do tych części transakcji, które są przeprowadzane w EOG, a art. 81–86 nie mają zastosowania.


W zakresie, w jakim Wypłaty są realizowane, gdy dostawca usług płatniczych płatnika lub odbiorcy, ale nie obu, znajduje się na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii:


(i) Dział III PSD2 ma zastosowanie tylko w odniesieniu do tych części transakcji, które są przeprowadzane w EOG, a art. 45(1)(b), 52(2)(e) i 52(5) nie mają zastosowania; i


(ii) Dział IV PSD2 ma zastosowanie tylko w odniesieniu do tych części transakcji, które są realizowane w EOG, a art. 62(2) i (4), 76, 77, 81, 83(1), 89 i 92 nie mają zastosowania.


13. Dodatkowe warunki dla Australii


13.1. Usługi


Hyperwallet jest upoważniony do:


(ii) doradztwa w zakresie produktów finansowych w przypadku bezgotówkowych produktów płatniczych;


(iii) wydawania, ubiegania się, nabywania, zmieniania lub dysponowania bezgotówkowymi produktami płatniczymi; i


(iv) ubiegania się, nabywania, zmieniania lub dysponowania bezgotówkowym produktem płatniczym w imieniu innej osoby lub klientów detalicznych i hurtowych.


13.2. Przewodnik po usługach finansowych


Kopia przewodnika po usługach finansowych Hyperwallet Systems Australia Pty Ltd jest dostępna w sekcji „Licencje i skargi” na stronie internetowej.


14. Dodatkowe warunki dla Japonii


14.1. Usługa Shuno-Daiko


Usługi w Japonii są świadczone w modelu „shuno-daiko”. W ramach tego modelu usług Hyperwallet działa jako agent odbierający, który przyjmuje płatności od Płatnika w imieniu Użytkownika, któremu je przekazuje. Gdy tylko Hyperwallet otrzyma płatność od Płatnika (ale wyłącznie w takim zakresie), odpowiedzialność i obowiązek przekazania takich otrzymanych płatności Użytkownikowi będzie ponosić Hyperwallet, a nie Płatnik.


Zestawienie definicji


Następujące terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w Warunkach w innym miejscu, mają znaczenie określone poniżej:


„ACH” oznacza metodę przelewu elektronicznego wykorzystywaną przez instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych, obsługiwaną przez Automated Clearing House.


„Podmiot stowarzyszony” oznacza każdy podmiot w dowolnym momencie kontrolujący, kontrolowany przez lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Hyperwallet, w zależności od przypadku. Termin „kontrola” stosowany w niniejszej definicji oznacza prawną, rzeczywistą lub równoważną własność, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% sumy wszystkich udziałów z prawem głosu w takim podmiocie.


„BACS” oznacza metodę przelewu elektronicznego wykorzystywaną przez instytucje finansowe w Wielkiej Brytanii, obsługiwaną przez Bacs Payment Schemes Limited.


„Braintree” lub „PayPal” oznacza PayPal (Europe) S.à r. l. et Cie, S.C.A, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem RCS Luxembourg B 118 349 z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.


„Dzień roboczy” oznacza od godziny 6:00 do 17:00 czasu PST, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Stanach Zjednoczonych, Kolumbii Brytyjskiej, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii.


„Karta” oznacza kartę plastikową, zbliżeniową, chipowo-pinową, z paskiem magnetycznym lub wirtualną wydaną przez instytucję finansową lub inną upoważnioną instytucję, na rzecz której można dokonać płatności za pośrednictwem Usług.


„EOG” to Europejski Obszar Gospodarczy, w skład którego wchodzą następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.


„Wydawca” oznacza instytucję finansową lub inną upoważnioną instytucję, która wydaje Karty.


„Partnerzy sieciowi” to osoby trzecie, takie jak uczestniczące banki, firmy świadczące usługi pieniężne, towarzystwa kart płatniczych, wydawcy, operatorzy, usługi odbioru gotówki i inni dostawcy.


„Usługi przetwarzania płatności” oznaczają usługi przetwarzania płatności oferowane przez firmę PayPal, które umożliwiają Odbiorcy płatności akceptowanie systemu PayPal, kart kredytowych i debetowych oraz innych rodzajów płatności związanych ze sprzedażą przez Odbiorcę płatności produktów lub usług za pośrednictwem Platformy Płatnika. Usługi przetwarzania płatności obejmują kierowanie i przetwarzanie transakcji sprzedaży w oparciu o odpowiedni rodzaj płatności oraz Wypłatę na rzecz Odbiorcy płatności powstałych środków rozliczeniowych za pośrednictwem Formy Wypłaty Odbiorcy płatności.


„Wypłaty” będą miały znaczenie przypisane mu w sekcji 1.1.3.


„Forma Wypłaty” oznacza co najmniej jedną formę wypłaty, taką jak przelew bankowy lub przekaz, doładowanie na kartę przedpłaconą lub kartę debetową, czek, odbiór gotówki lub inną formę okresowo obsługiwaną przez Hyperwallet. „Portal płatniczy” oznacza podstawowy interfejs technologiczny z Usługami świadczonymi przez Hyperwallet, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej, interfejsu programowania aplikacji/API, wbudowanego lub zintegrowanego z platformą lub systemem Płatnika lub inną metodą.


„Konto PayPal” to cyfrowy instrument płatniczy, który może być używany do wysyłania i odbierania pieniędzy lub dokonywania płatności przy użyciu obsługiwanej formy płatności. Konto PayPal może być kontem PayPal obsługującycm e-pieniądze, kontem PayPal Cash, kontem PayPal Cash Plus lub kontem Venmo.


„Portal płatniczy” będą miały znaczenie przypisane mu w sekcji 1.1.3.


“Platformy Płatnika” będą miały znaczenie przypisane mu w sekcji 11.5.1.


„Konto Odbiorcy płatności na Platformie” będzie miało znaczenie przypisane mu w sekcji 11.5.2 (i).


„Usługi Platformy” będą miały znaczenie przypisane im w sekcji 11.5.2 (ii).


„Profil” oznacza informacje identyfikacyjne i preferencje Użytkownika w Portalu płatniczym.


„SEPA” oznacza, że Jednolity Obszar Płatniczy w Euro jest inicjatywą Unii Europejskiej dotyczącą integracji płatności, mającą na celu uproszczenie przelewów bankowych denominowanych w euro.


„Usługi” będą miały znaczenie przypisane im w sekcji 1.1.1.


„Warunki” oznaczają obowiązujące warunki regulujące dostęp, korzystanie i odbiór Usług i Portalu płatniczego, okresowo dostarczane i aktualizowane przez Hyperwallet.


„Usługa zewnętrzna” będzie miała znaczenie przypisane jej w sekcji 2.3.1.


Zestawienie Podmiotów stowarzyszonych i obowiązującego prawa


Lokalizacja Dostawca stowarzyszony Hyperwallet* Szczegóły prawne Przepisy prawne regulujące Warunki Adresdo doręczeń prawnych
Stany Zjednoczone PayPal, Inc. PayPal, Inc. jest spółką utworzoną zgodnie z prawem stanu Delaware. PayPal, Inc. jest licencjonowanym przekaźnikiem pieniędzy w różnych stanach USA. Pełną listę można znaleźć w sekcji „Licencje i skargi” na stronie internetowej. Delaware, USA PayPal, Inc., Attention: Legal Department
2211 North First Street, San Jose, California 95131
EOG i Wielka Brytania PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal) jest spółką komandytowo-akcyjną (Société en commandite par actions), zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem B118349, instytucja kredytową nadzorowaną przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luksemburg Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, L- 2449, Luxembourg
Kanadalub innykraj obsługiwany przez Hyperwallet Hyperwallet Systems Inc. Hyperwallet Systems Inc. jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem federalnym Kanady. Hyperwallet Systems Inc. jest zarejestrowana jako firma świadcząca usługi finansowe w Quebec Autorité des Marchés Financiers (AMF) (nr ref. 901204) oraz Canadian Financial Transactions and Reports Analysis Center (FINTRAC)
(nr ref. M08905000) w ramach ustawy o finansowaniu terroryzmu w zakresie przekazywania środków finansowych i obrotu dewizowego (ang. Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act).
Kolumbia Brytyjska Attention: Legal Department, #1200 - 475 Howe Street, Vancouver, BC V6C 2B3
Australia Hyperwallet Systems Australia Pty Ltd Hyperwallet Systems Australia Pty Ltd jest firmą zastrzeżoną (ABN 38 616 937 716).
Hyperwallet Systems Australia Pty Ltd jest autoryzowany przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (nr licencji 499092).
NowaPołudniowa Walia, Australia Attention: Legal Department, Level 23, 1 York Street, Sydney. NSW 2000.

*Co do zasady Użytkownik otrzyma Usługi od Partnera w zależności od kraju, w którym się znajduje. Jednakże Hyperwallet może, w dowolnym czasie i według własnego uznania, delegować wykonanie dowolnych Usług, zobowiązań i/lub wymagań na dowolne ze swoich Podmiotów stowarzyszonych, agentów lub dostawców.


Polityka prywatności usługi HyperwalletData wejścia w życie: 1 stycznia 2021 r.


I. Podsumowanie


W tym dokumencie wyjaśniamy, w jaki sposób członkowie grupy spółek PayPal, w tym PayPal, Inc., PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, Hyperwallet Systems Inc. i Hyperwallet Australia Pty Ltd (łącznie „PayPal”, „Hyperwallet ”, „my”, „nas” lub „nasz”) możemy zbierać, przetwarzać, udostępniać, przechowywać i przekazywać Dane osobowe Użytkownika, które podaje podczas odwiedzania Stron, uzyskiwania dostępu do Usług i innych dowolnych Stron jako gość lub Użytkownik.


Na potrzeby przepisów o ochronie danych obowiązujących w EOG, Wielkiej Brytanii i Brazylii, administratorem danych jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, należycie zatwierdzona instytucja kredytowa z siedzibą w Luksemburgu, działająca zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie sektora finansowego, z późniejszymi zmianami, i pod nadzorem ostrożnościowym Commission de Surveillance du Secteur Financier (insytytucji nadzorującej z siedzibą w Luksemburgu).


Znajdują się tu informacje na temat naszych praktyk dotyczących prywatności i inne objaśnienia, które pozwolą Użytkownikowi lepiej zrozumieć kwestie związane z prywatnością podczas dokonywania wyborów w związku z naszymi Stronami i Usługami. Uwaga: oferowane przez nas Usługi mogą się różnić w zależności od regionu.


W naszej Polityce prywatności czasami używamy określenia „Użytkownik”. „Użytkownik” odnosi się głównie do Odbiorcy płatności, może też jednak dotyczyć gościa odwiedzającego nasze Strony, Płatnika, usługodawcy zewnętrznego lub pracownika – wszystkie te osoby podlegają niniejszej Polityce prywatności.


Strony i Usługi są obsługiwane odpowiednio przez Hyperwallet dla Płatników lub Hyperwallet w imieniu Płatników.


Zdefiniowaliśmy niektóre terminy, których używamy w całej Polityce prywatności. Znaczenie terminu pisanego wielką literą można znaleźć w sekcji „Definicje”.


W razie pytań dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, które nie zostały uwzględnione w niniejszej Polityce prywatności – prosimy o kontakt.


II. Jakie Dane osobowe zbieramy?


Strony Hyperwallet to miejsca, w których można dowiedzieć się więcej o Usługach.


Zbieramy Dane osobowe naszych klientów biznesowych (odpowiednio „Płatnik”) i odbiorców ich płatności (odpowiednio „Odbiorca płatności”), gdy korzystają ze Stron lub Usług. Zbieramy również informacje o naszych pracownikach i o usługodawcach zewnętrznych, z którymi współpracujemy w celu poprawy jakości naszych Usług.


Zbieramy informacje o Użytkowniku, które nam udostępnia z chwilą uzyskania dostępu lub korzystania z naszych Stron lub Usługi. Informacje te mogą obejmować jego imię i nazwisko, narodowość, adres domowy, numer telefonu, prywatny adres e-mail, adres do korespondencji (np. podczas urlopu), poprzednie adresy, dane rozliczeniowe i dane konta (takie jak numer karty kredytowej lub debetowej czy numer konta bankowego), preferencje dotyczące korespondencji, dyspozycje dostawy, historia transakcji, adres IP i preferencje dotyczące usług, a także inne informacje określone jako niepubliczne lub prywatne zgodnie z obowiązującym prawem.


III. Jak długo przechowujemy Dane osobowe?


Przechowujemy Dane osobowe w możliwym do zidentyfikowania formacie przez najkrótszy czas niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych oraz w celach biznesowych. Możemy przechowywać Dane osobowe przez okres dłuższy niż wymagany przez prawo, jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym i nie jest to zabronione przez prawo. Będziemy nadal wykorzystywać i ujawniać takie Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.


IV. Jak przetwarzamy Dane osobowe Użytkownika?


Możemy przetwarzać dane Użytkownika z następujących powodów:


 • Aby obsługiwać Strony i świadczyć Usługi, akie jak ocena zgłoszenia przez Płatnika chęci korzystania z naszych Usług, ustalenie tożsamości Użytkownika dla celów zgodności, uwierzytelnianie dostępu do Konta; oraz przetwarzanie transakcji płatniczych w imieniu Płatnika;
 • zarządzenie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie Usług oraz wydajności i funkcjonalności Stron
 • Aby zarządzać ryzykiem i chronić Strony, Usług i Użytkownika przed oszustwami poprzez weryfikację jego tożsamości oraz pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom i nadużyciom Stron lub Usług.
 • Aby oferować usługi Płatnikom poprzez dostarczanie materiałów marketingowych dotyczących Usług.
 • Aby umożliwiać Użytkownikowi dostęp do opcji, funkcji lub ofert wskazanych dla danej lokalizacji, jeśli zdecyduje się udostępnić swoje dane geolokalizacyjne za pośrednictwem Usług. Będziemy wykorzystywać te informacje w celu zwiększenia bezpieczeństwa Stron i Usług oraz świadczenia Usług opartych na lokalizacji, takich jak reklamy, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści.
 • Aby przestrzegać naszych zobowiązań i egzekwować warunki naszych Stron i Usług, w tym przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji
 • W celu wykonania umowy, np. w przypadku, gdy jest to konieczne do świadczenia usług płatniczych.
 • W naszym uzasadnionym interesie jest, aby:
  • egzekwować warunki korzystania z naszych Stron i Usług;
  • zarządzać naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi; i
  • dostarczać zagregowane i zanonimizowane dane statystyczne osobom trzecim, w tym innym firmom i instytucjom, na temat tego, jak, kiedy i dlaczego Użytkownicy odwiedzają nasze Strony i korzystają z naszych Usług;
 • Za zgodą Użytkownika: aby odpowiadać na jego prośby i zgłoszenia, na przykład skontaktować się z nim w sprawie pytania, które przesłał do naszego Biura Obsługi Klienta. Swoją zgodę można wycofać w dowolnym momencie i bez żadnych opłat.

Możemy również wykorzystywać gromadzone w formie zagregowanej informacje do dalszego rozwoju i ulepszania Stron i Usług oraz do własnych analiz biznesowych, które pozwolą nam podejmować świadome decyzje.


V. Czy udostępniamy Dane osobowe?


Możemy udostępniać Dane osobowe lub inne informacje o Użytkowniku z następujących powodów:


Innym firmom należącym do grupy korporacyjnej Hyperwallet: możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika innym podmiotom należącym do grupy Hyperwallet, w tym firmie PayPal, między innymi w celu świadczenia zleconych lub zaakceptowanych przez niego Usług; w celu zarządzania ryzykiem; aby pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu potencjalnie nielegalnym działaniom i oszustwom oraz innym naruszeniom naszych zasad i umów; oraz aby ułatwić nam zarządzanie dostępnością i łącznością produktów, Usług i komunikacji.


Płatnikom. Będziemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika Płatnikom w celu przetwarzania płatności i transakcji lub zgodnie z wymogami prawnymi. Od momentu przekazania danych Płatnikom nie mamy już nad nimi kontroli, dlatego Użytkownik powinien ustalić ze swoim Płatnikiem, w jaki sposób wykorzystuje otrzymane Dane osobowe.


Innym firmom, które świadczą dla nas usługi. Możemy udostępniać Dane osobowe usługodawcom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zarządzaniu, administrowaniu lub udostępnianiu Strony lub świadczeniu Usług.


Innym uczestnikom transakcji, gdy Użytkownik korzysta z Usług: możemy udostępniać informacje innym uczestnikom jego transakcji, w tym:


 • Dane osobowe niezbędne do ułatwienia transakcji; i
 • informacje pomagające innym uczestnikom transakcji w rozwiązywaniu sporów oraz wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom – na przykład możemy zgłaszać informacje o urządzeniu, w tym gdy ustalimy, że urządzenie zostało wykorzystane do nieuczciwej transakcji, której uczestnikiem byliśmy.

Innym osobom trzecim do naszych celów biznesowych lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo: możemy udostępniać informacje o Użytkowniku innym podmiotom do celów biznesowych Hyperwallet lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo, w tym:


 • W celu wykonania umowy, np. w przypadku, gdy jest to konieczne do świadczenia usług płatniczych;
 • jeśli jest to niezbędne do zachowania zgodności z przepisami, procedurami lub regulacjami prawnymi;
 • organom ścigania lub urzędnikom państwowym, lub innym osobom trzecim na podstawie wezwania sądowego, nakazu sądowego lub innej procedury albo wymogu prawnego mającego zastosowanie do Hyperwallet lub grupy korporacyjnej Hyperwallet:
 • jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że ujawnienie Danych osobowych jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec fizycznym szkodom lub stratom finansowym lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub faktycznej nielegalnej działalności.
 • Aby chronić żywotne interesy jakiejś osoby;
 • W celu zbadania naruszeń lub egzekwowania umowy użytkownika lub innych Warunków prawnych mających zastosowanie do dowolnej Usługi;
 • w celu ochrony naszej własności, Usług i praw;
 • w celu ułatwienia zakupu lub sprzedaży całości lub części działalności Hyperwallet;
 • aby pomóc w ocenie i zarządzaniu ryzykiem oraz zapobieganiu oszustwom przeciwko nam, naszym Użytkownikom oraz oszustwom związanym z naszymi Stronami lub korzystaniem z naszych Usług, w tym oszustwom wymierzonym w naszych partnerów biznesowych bądź inne osoby, lub oszustwom z ich udziałem;
 • firmom, z którymi planujemy się połączyć lub które planują nas przejąć; i
 • w celu wsparcia naszych funkcji w ramach kontroli, zgodności i ładu korporacyjnego.

Za zgodą Użytkownika: będziemy również udostępniać jego Dane osobowe i inne informacje za jego zgodą lub z jego polecenia.


VI. Międzynarodowe transfery danych


Nasza działalność jest wspierana przez sieć komputerów, serwery w chmurze oraz inną infrastrukturę i technologię informacyjną, w tym między innymi przez usługodawców zewnętrznych.


Wymienione powyżej osoby trzecie mogą mieć siedzibę w innych jurysdykcjach niż Użytkownika. Kraje te nie zawsze zapewniają taki sam poziom ochrony prywatności. Zgodnie z przepisami o ochronie danych podjęliśmy określone działania w celu ochrony Danych osobowych Użytkownika. W szczególności w przypadku przekazywania Danych osobowych Użytkownika z EOG w ramach spółek powiązanych z PayPal, opieramy się na Wiążących regułach korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwe Organy nadzorcze (dostępne tutaj). Inne transfery danych mogą opierać się na zabezpieczeniach umownych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.


Należy pamiętać, że Hyperwallet może być zobowiązany do ujawnienia Danych osobowych, jeśli są one przedmiotem zgodnego z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.


VII. Jak używamy plików cookie i technologii śledzenia?


Kiedy Użytkownik korzysta ze Strony lub wchodzi w interakcję z Usługami, możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia (łącznie „Pliki cookie”) w celu gromadzenia danych nieosobowych. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe (zwykle złożone z liter i cyfr) umieszczane w pamięci przeglądarki lub urządzenia przy odwiedzaniu strony lub wyświetlaniu wiadomości. Dzięki plikom cookie strona internetowa może rozpoznać określone urządzenie lub przeglądarkę.


Pliki cookie i podobne technologie pełnią różne funkcje. Możemy używać plików cookie, sieciowych sygnałów nawigacyjnych lub innych podobnych technologii koniecznych do funkcjonowania naszych Stron, Usług, aplikacji i narzędzi. Obejmuje to technologie umożliwiające Użytkownikowi dostęp do naszych Stron, Usług, aplikacji i narzędzi, które są wymagane do identyfikacji niestandardowych zachowań strony, przeciwdziałania nieuczciwym działaniom i poprawy bezpieczeństwa lub które umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z naszych funkcji, takich jak koszyk, zapisane wyszukiwanie i inne. Niektóre aspekty i funkcje naszych Usług i Stron są dostępne tylko przy użyciu plików cookie, więc jeśli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć lub odrzucić pliki cookie za pomocą ustawień urządzenia lub przeglądarki, korzystanie ze Stron i Usług może być ograniczone lub niemożliwe.


Jeśli jest to możliwe, stosowane są środki bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do plików cookie i podobnych technologii. Unikatowy identyfikator gwarantuje, że dostęp do danych zawartych w plikach cookie mamy wyłącznie my i/lub autoryzowani dostawcy usług.


Usługodawcy to firmy, które pomagają nam w różnych aspektach naszej działalności, takich jak działania na Stronie, Usługi, aplikacje, treści reklamowe i narzędzia. Korzystamy z usług niektórych autoryzowanych dostawców usług, którzy pomagają nam wyświetlać Użytkownikowi odpowiednie reklamy w naszych Usługach i w innych miejscach w internecie. Tacy dostawcy usług mogą także umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem naszych usług (zewnętrzne pliki cookie). Mogą także gromadzić informacje, które pomagają im w identyfikacji urządzenia Użytkownika, takie jak adres IP lub inne unikatowe identyfikatory lub identyfikatory urządzeń.


VIII. Jakie opcje prywatności są dla dostępne dla Użytkownika?


Wybory dotyczące gromadzonych przez nas Danych osobowych


Użytkownik ma prawo dostępu do Danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Użytkownik ma prawo do jednej bezpłatnej kopii informacji. Możliwe jednak, że w sytuacji, gdy prośba Użytkownika będzie ewidentnie bezpodstawna, w zbyt szerokim zakresie lub będzie się powtarzać, pobierzemy za to stosowną opłatę.


Ponadto Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania danych w niektórych przypadkach, logując się do Portalu płatniczego lub wysyłając szczegółowe żądanie na adres privacyofficer@hyperwallet.com; jednak ze względów bezpieczeństwa najlepszym sposobem złożenia wniosku jest zrobienie tego po zalogowaniu się do Portalu płatniczego („Wsparcie” > „E-mail” > formularz „Zastrzeżenia dotyczące prywatności”). Niektóre Dane osobowe w profilu Użytkownika mogą być aktualizowane tylko w systemie jego Płatnika. W takim przypadku Płatnik może przekazać nam stosowne informacje, abyśmy mogli zaktualizować profil Użytkownika w naszych systemach. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty administracyjnej, jeśli jest to dozwolone przez prawo.


Uwaga: jeśli nie zbierzemy lub nie otrzymamy od Użytkownika pewnych Danych osobowych, korzystanie z Usług oferowanych na Stronach lub w Usłudze, w tym otrzymywania środków od Płatnika, może nie być możliwe.


Wybory dotyczące plików cookie


Użytkownik ma dostęp do niektórych opcji zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie. Na przykład przeglądarka lub urządzenie internetowe może umożliwiać usuwanie, wyłączanie lub blokowanie niektórych plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej informacji znaleźć można na stronie AboutCookies.org. Jeśli jednak Użytkownik włączy te opcje, może to uniemożliwić korzystanie z wielu podstawowych funkcji dostępnych w Usłudze lub na Stronie.


Wybory dotyczące rejestracji i informacji o koncie


Jeśli Użytkownik korzysta z naszych Usług, może przeglądać i edytować Dane osobowe, logując się i samemu aktualizując informacje lub kontaktując się z nami. W razie pytań dotyczących informacji o koncie lub innych Danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem privacyofficer@hyperwallet.com Niektóre Dane osobowe w profilu Użytkownika mogą być aktualizowane tylko w systemie jego Płatnika.


Wybory związane z komunikacją


Możemy komunikować się z Płatnikami (i powiązanymi kontaktami biznesowymi) w sprawie naszych Usług. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych drogą elektroniczną, należy użyć linku, który znajduje się w e-mailu – nie będziemy więcej wysyłać takich materiałów.


Będziemy wysyłać komunikaty, które muszą otrzymywać Użytkownicy naszych Usług, powiadomienia zawierające ważne informacje i inne wiadomości, na które czeka Użytkownik. Nie można zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości. Użytkownik może jednak dostosować ich format i wybrać, jaką drogą chce je otrzymywać.


IX. Jak chronimy Dane osobowe Użytkownika?


Wdrażamy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony Danych osobowych Użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i zmianą. Środki bezpieczeństwa obejmują firewalle, szyfrowanie danych, kontrolę fizycznego dostępu do naszych centrów danych oraz kontrolę autoryzacji dostępu do informacji. Trzeba pamiętać, że przekazywanie danych w internecie nigdy nie jest całkowicie bezpieczne ani wolne od błędów. Może to zwłaszcza dotyczyć wymienianych z nami e-maili.


X. Czy dzieci mogą korzystać z naszych usług?


Strony i Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16. roku życia. Jeśli uzyskamy rzeczywistą wiedzę, że zebraliśmy Dane osobowe od dziecka poniżej 16. roku życia, niezwłocznie je usuniemy, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania takich danych. Jeśli Użytkownik uzna, że omyłkowo lub nieumyślnie zebraliśmy informacje od dziecka poniżej 16. roku życia, prosimy o kontakt.


XI. Szczegółowe postanowienia dotyczące Danych osobowych w EOG, Wielkiej Brytanii i Brazylii


Jakie są prawa Użytkownika?


Jeśli Użytkownik posiada Konto w którejkolwiek z naszych Usług, zazwyczaj może przeglądać i edytować Dane osobowe na Koncie, logując się i samemu aktualizując informacje.


Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach o ochronie danych Użytkownik ma pewne prawa w odniesieniu do swoich Danych osobowych. W szczególności ma prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia i przenoszenia danych. pod adresem privacyofficer@hyperwallet.com , jeśli Użytkownik chce skorzystać z tych praw.


Informacja o przepisach bankowych dla Płatników w EOG i Wielkiej Brytanii


Ta sekcja dotyczy Płatników, którzy mają powiązania z PayPal Europe. Co do zasady, przepisy prawa luksemburskiego, którym podlega obsługa danych użytkowników przez firmę PayPal (ochrona danych i tajemnica bankowa) wymagają wyższego stopnia przejrzystości niż większość innych przepisów UE. Z tego powodu, w przeciwieństwie do większości dostawców usług internetowych lub usług finansowych w UE, firma PayPal wymieniła w niniejszej Polityce prywatności usługodawców zewnętrznych i partnerów biznesowych, którym możemy ujawnić dane Użytkownika, wraz z celem ujawnienia i rodzaju ujawnionych informacji. Link do tych stron znajduje się tutaj. Link do tych stron znajduje się tutaj. Akceptując niniejszą Politykę prywatności i utrzymując konto w systemie PayPal, Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobom trzecim w wymienionych celach.


PayPal może aktualizować listę osób trzecich, o których mowa powyżej, co kwartał (1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października). Firma PayPal rozpocznie przesyłanie jakichkolwiek danych do dowolnego z nowych podmiotów, w związku z nowymi celami lub w nowym zakresie rodzaju danych wskazanych w każdej aktualizacji po upływie 30 dni od daty opublikowania tej listy w ramach niniejszej Polityki prywatności. Listę należy przeglądać co kwartał na stronie PayPal w podanych powyżej terminach. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec ujawnienia nowych danych, w ciągu 30 dni od opublikowania zaktualizowanej listy osób trzecich, uznaje się, że zmiany na liście i w niniejszej Polityce prywatności zostały przez niego zaakceptowane. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami, może zamknąć swoje konto i przestać korzystać z naszych usług.


W celu świadczenia usług PayPal możemy mieć obowiązek przekazania niektórych gromadzonych przez nas informacji (zgodnie z tą Polityką prywatności) innym firmom lub innym podmiotom powiązanym z PayPal, w tym podmiotom, o których mowa w tej sekcji w roli dostawców płatności, podmiotów przetwarzających płatności lub posiadaczy rachunków (albo w podobnej roli). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podmioty te – zgodnie ze swoimi lokalnymi przepisami – mogą podlegać przepisom, regulacjom, dochodzeniu, dochodzeniu lub nakazom, które mogą wymagać ujawnienia informacji stosownym władzom danego kraju. Korzystanie przez Użytkownika z Usług PayPal oznacza zgodę Użytkownika na przekazanie przez nas takich informacji w celu świadczenia Usług PayPal.


W szczególności Użytkownik zgadza się i poleca firmie PayPal wykonanie z danymi Użytkownika dowolnych i wszystkich poniższych czynności:


a) Ujawnienie niezbędnych informacji: policji i innym organom ścigania; siłom bezpieczeństwa; właściwym organom rządowym, międzyrządowym lub ponadnarodowym; właściwym agencjom, wydziałom, organom regulacyjnym, organom samoregulacyjnym lub organizacjom (w tym, bez ograniczeń, Agencjom wymienionym w sekcji „Agencje” Listy dostawców zewnętrznych w tym miejscu) oraz innym osobom trzecim, w tym spółkom Grupom PayPal, (i) z którymi jesteśmy prawnie zobowiązani współpracować i mamy do tego upoważnienia, w tym między innymi w ramach luksemburskich przepisów z dnia 24 lipca 2015 r. dotyczących amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych („Ustawa FATCA”) oraz przepisów z dnia 18 grudnia 2015 r. dotyczących wspólnych standardów sprawozdawczych OECD („Ustawa CRS ”); (ii) kiedy mamy powody przypuszczać, że należy z nimi współpracować w dochodzeniu w sprawie oszustwa lub innej nielegalnej działalności lub potencjalnej nielegalnej działalności, lub (iii) w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń naszej Umowy z Użytkownikiem (w tym, bez ograniczeń, w zakresie źródła finansowania lub operatora kart kredytowych lub debetowych).


Jeśli Użytkownik podlega przepisom FATCA lub CRS, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia go o tym, jakie informacje na jego temat możemy przekazywać różnym organom. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na temat zobowiązań PayPal wynikających z przepisów FATCA i CRS oraz o potencjalnym wpływie tych zobowiązań na Użytkownika. Warto też zwrócić uwagę na to, jakie informacje możemy w rezultacie ujawnić.


My i inne organizacje, w tym te, które akceptują system PayPal, możemy również udostępniać, uzyskiwać dostęp i wykorzystywać niezbędne informacje, również z innych krajów (w tym między innymi informacje zarejestrowane przez agencje ds. zapobiegania oszustwom), aby pomóc sobie i tym organizacjom w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim (w tym między innymi w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Jeśli Użytkownik chciałby otrzymać więcej informacji o stosownych agencjach ds. zapobiegania oszustwom, prosimy o kontakt. Więcej informacji na temat tych Agencji, agencji ds. zapobiegania oszustwom i innych osób trzecich można znaleźć tutaj.


Ujawnianie informacji o koncie właścicielom praw własności intelektualnej, jeśli zgodnie z obowiązującym prawem krajowym państwa członkowskiego UE wnieśli oni przeciwko firmie PayPal roszczenie o ujawnienie informacji pozasądowych w związku z naruszeniem ich praw własności intelektualnej, w związku z którymi wykorzystywano usługi PayPal (np. między innymi sekcja 19 ust. 2 podpunkt 3 niemieckiej ustawy o znakach towarowych lub sekcja 101 ust. 2 podpunkt 3 niemieckiej ustawy o prawie autorskim).


c) Ujawnianie niezbędnych informacji w odpowiedzi na wymagania operatorów kart kredytowych lub w związku z procesem cywilnym lub karnym.


d) Jeśli Użytkownik jest sprzedawcą korzystającym z usług osoby trzeciej w celu uzyskania dostępu lub integracji systemu PayPal, możemy ujawnić takiemu partnerowi niezbędne informacje w celu ułatwienia i realizowania wzajemnych ustaleń (w tym, bez ograniczeń, status integracji z systemem PayPal, niezależnie od tego, czy Użytkownik posiada aktywne konto PayPal i czy może już współpracować z innym partnerem integracyjnym PayPal).


e) Ujawnianie niezbędnych informacji podmiotom przetwarzającym płatności, audytorom, dostawcom usług dla klientów, agencjom informacji kredytowej i agencji ds. oszustw, dostawcom produktów finansowych, partnerom handlowym, firmom marketingowym i public relations, dostawcom usług operacyjnych, spółkom grupowym, agencjom, platformom handlowym i innym osobom trzecim wymienionym tutaj. Dzięki temu możemy świadczyć Usługi PayPal naszym Użytkownikom. Na liście osób trzecich w każdej „Kategorii” podajemy również niewyłączne przykłady rzeczywistych osób trzecich (które mogą obejmować ich cesjonariuszy i następców), którym obecnie ujawniamy informacje o Koncie Użytkownika lub rozważamy to, podając cel naszego działania, oraz rzeczywiste informacje, które ujawniamy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy te osoby trzecie są wyraźnie ograniczone prawem lub umową do wykorzystywania informacji do celów drugorzędnych poza celami, dla których informacje zostały udostępnione).


f) Ujawnianie niezbędnych informacji agentowi lub przedstawicielowi prawnemu Użytkownika (np. posiadaczowi pełnomocnictwa lub wyznaczonemu opiekunowi).


g) Ujawnianie zagregowanych danych statystycznych naszym partnerom biznesowym lub do celów public relations. Na przykład możemy ujawnić, że określony procent naszych użytkowników mieszka w Manchesterze. Jednak te zagregowane informacje nie są powiązane z danymi osobowymi.


h) Udostępnianie niezbędnych Informacji o koncie niepowiązanym osobom trzecim (wymienionym tutaj) do wykorzystania w następujących celach:


 1. Zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem: aby pomóc w zapobieganiu oszustwom lub w ocenie i zarządzaniu ryzykiem. Na przykład, jeśli Użytkownik korzysta z usług PayPal w celu kupowania lub sprzedawania towarów za pośrednictwem serwisu eBay Inc lub jego podmiotów stowarzyszonych („eBay”), możemy udostępniać eBay Informacje o koncie w celu ochrony jego kont przed nieuczciwymi działaniami, powiadamiać Użytkownika o wykryciu takich nieuczciwych działań na jego kontach lub przeprowadzać ocenę ryzyka kredytowego.
 2. W ramach naszych działań w zakresie zapobiegania oszustwom i zarządzania ryzykiem możemy również udostępniać eBay niezbędne Informacje o koncie w przypadkach, gdy firma PayPal nałożyła blokadę lub inne ograniczenie na koncie Użytkownika w związku ze sporami, roszczeniami, obciążeniami zwrotnymi lub innymi scenariuszami dotyczącymi sprzedaży lub zakupu towarów. Ponadto, w ramach naszych działań w zakresie zapobiegania oszustwom i zarządzania ryzykiem, możemy udostępniać eBay Informacje o Koncie, aby umożliwić im prowadzenie programów oceny kupujących lub sprzedających.
 3. Obsługa Klienta: na potrzeby obsługi klienta, w tym w celu pomocy w obsłudze kont Użytkownika lub w rozwiązywaniu sporów (np. rozliczeniowych lub transakcyjnych).
 4. Wysyłka: w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dla zakupów dokonanych za pośrednictwem PayPal.
 5. Zgodność z prawem: aby pomóc w realizacji wymogów weryfikacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 6. Usługodawcy: aby umożliwić usługodawcom, którzy podpisali z nami umowy, wspieranie naszych działań biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom, ściąganie zobowiązań, usługi marketingowe, obsługa klienta i usługi technologiczne. Zgodnie z naszymi obowiązującymi umowami, usługodawcy mogą wykorzystywać dane Użytkownika wyłącznie w związku z usługami, które świadczą dla nas, a nie dla własnej korzyści.

XII. Co jeszcze warto wiedzieć?


Linki do zewnętrznych stron internetowych


Podajemy linki do zewnętrznych stron internetowych dla wygody Użytkownika, ale nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte tam treści. Nie możemy uwierzytelnić zawartości tych stron internetowych ani funkcjonujących tam praktyk dotyczących prywatności, a niniejsza Polityka prywatności nie ma do nich zastosowania. Przed przesłaniem do nich jakichkolwiek Danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności udostępnioną przez właścicieli tych stron.


Zmiany w Polityce prywatności


Okresowo możemy edytować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszej działalności, Stronach, Usługach lub obowiązujących przepisach. Zmieniona Polityka prywatności zacznie obowiązywać od opublikowanej daty wejścia w życie.


Jeśli zaktualizowana wersja zawiera istotną zmianę, powiadomimy o tym Użytkowników z wyprzedzeniem, publikując stosowny komunikat na naszej stronie internetowej.


XIII. Dane kontaktowe


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności Hyperwallet zobowiązuje się do reagowania na obawy dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Danych osobowych Użytkownika. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności należy najpierw skontaktować się z Hyperwallet i Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacyofficer@hyperwallet.com lub PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.


XIV. Organy nadzoru


Jeśli Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany tym, w jaki sposób odpowiemy na jego wątpliwości, ma prawo złożyć skargę do Organu nadzorczego w zakresie ochrony danych w jego kraju.


Definicje


Dane osobow oznaczają wszelkie informacje, które można powiązać ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą. „Dane osobowe” mogą obejmować imię i nazwisko, narodowość, adres domowy, numer telefonu, prywatny adres e-mail, adres do korespondencji (np. podczas urlopu), poprzednie adresy, dane rozliczeniowe i dane konta (takie jak numer karty kredytowej lub debetowej czy numer konta bankowego), preferencje dotyczące korespondencji, dyspozycje dostawy, historia transakcji, adres IP i preferencje dotyczące usług, a także inne informacje określone jako niepubliczne lub prywatne zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie oznaczają informacji, które nie identyfikują konkretnego użytkownika.


Procedura opisuje dowolną metodę lub sposób (zautomatyzowany lub nie), w jaki przetwarzamy Dane osobowe lub zestawy Danych osobowych, np. zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie i konsultowanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych.


Usługi oznaczają platformę płatności online („Portal płatniczy”), usługi płatnicze oraz powiązane funkcje i technologię.


Strony oznaczają strony Hyperwallet, aplikacje mobilne, oficjalne platformy mediów społecznościowych lub inne strony internetowe, za pośrednictwem których Hyperwallet oferuje Usługi.


Użytkownik oznacza każdą osobę, która nawiązała relację z Hyperwallet lub w inny sposób korzysta z Usług bądź uzyskuje dostęp do Stron.


Informacja o ustawie o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (ang. „Consumer Privacy Act”)


Chcielibyśmy w tym miejscu omówić określone wymogi dotyczące ujawniania informacji zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. dla mieszkańców Kalifornii. Niniejsza informacja stanowi uzupełnienie Polityki prywatności Hyperwallet i dotyczy wszystkich mieszkańców Kalifornii, którzy odwiedzają nasze Strony lub korzystają z Usług.


Gromadzenie Danych osobowych i cele wykorzystania


Zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe dotyczące mieszkańców Kalifornii w sposób wskazany w tej informacji.


W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedawaliśmy żadnych danych osobowych konsumentów.


Prawa do prywatności mieszkańców Kalifornii


Mieszkańcy Kalifornii mają prawo do żądania dostępu do niektórych danych osobowych zebranych na ich temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub usunięcia swoich danych osobowych, z pewnymi wyjątkami, i fakt korzystania ze swoich praw wynikających z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów nie może być przyczyną ich dyskryminacji. Zanim zajmiemy się wnioskiem Użytkownika, możemy wymagać od niego podania dodatkowych danych osobowych. Możemy też odmówić zajęcia się prośbą, jeśli weryfikacja tożsamości nie będzie możliwa.


Można skontaktować się z nami, klikając tutaj, dzwoniąc pod numer 1-877-546-8220 lub wysyłając e-maila na adres privacyofficer@hyperwallet.com Ze względów bezpieczeństwa najlepiej przesłać prośbę po zalogowaniu się do Portalu płatniczego.


W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych mieszkańców Kalifornii: Zebraliśmy te dane z następujących kategorii źródeł: Zebraliśmy te dane do wykorzystania w następujących celach: W ciągu ostatnich 12 miesięcy udostępniliśmy dane osobowe następującym kategoriom osób trzecich:
a. Identyfikatory, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.
 • od Użytkownika (Płatnika lub Odbiorcy płatności), kiedy korzystał z naszej Strony i Usług
 • usługodawcy
 • obsługa Stron i świadczenie Usług
 • zarządzenie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie Usług oraz wydajności i funkcjonalności Stron
 • zarządzanie ryzykiem
 • cele handlowe dla Płatników
 • udostępnianie opcji, funkcji lub ofert dla danej lokalizacji
 • przestrzeganie naszych zobowiązań i egzekwowanie warunków naszej Strony i Usług
 • realizowanie umowy
 • odpowiadanie na prośby Użytkownika
 • członkowie korporacyjnej grupy PayPal
 • usługodawcy
 • instytucje finansowe
 • strony transakcji podczas korzystania z Usług, takie jak inni użytkownicy, sprzedawcy i ich usługodawcy
 • osoby trzecie związane z naszymi celami biznesowymi lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przez prawo
b. Dane osobowe wymienione w kalifornijskiej ustawie o ewidencji (ang. California Customer Records), które mogą obejmować: imię i nazwisko, podpis, numer PESEL, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historię zatrudnienia, konto bankowe numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • od Użytkownika (Płatnika lub Odbiorcy płatności), kiedy korzystał z naszej Strony i Usług
 • usługodawcy
 • obsługa Stron i świadczenie Usług
 • zarządzenie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie Usług oraz wydajności i funkcjonalności Stron
 • zarządzanie ryzykiem
 • cele handlowe dla Płatników
 • udostępnianie opcji, funkcji lub ofert dla danej lokalizacji
 • przestrzeganie naszych zobowiązań i egzekwowanie warunków naszej Strony i Usług
 • realizowanie umowy
 • odpowiadanie na prośby Użytkownika
 • członkowie korporacyjnej grupy PayPal
 • usługodawcy
 • instytucje finansowe
 • strony transakcji podczas korzystania z Usług, takie jak inni użytkownicy, sprzedawcy i ich usługodawcy
 • osoby trzecie związane z naszymi celami biznesowymi lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przez prawo
c. Dane osobowe chronione na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego.
 • od Użytkownika (Płatnika lub Odbiorcy płatności), kiedy korzystał z naszej Strony i Usług
 • zarządzanie ryzykiem
 • przestrzeganie naszych zobowiązań i egzekwowanie warunków naszej Strony i Usług
 • członkowie korporacyjnej grupy PayPal
 • usługodawcy
 • osoby trzecie związane z naszymi celami biznesowymi lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przez prawo
d. Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące własności prywatnej, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważonych, albo inne dane historyczne lub tendencje dotyczące zakupów bądź konsumpcji.
 • od Użytkownika (Płatnika lub Odbiorcy płatności), kiedy korzystał z naszej Strony i Usług
 • obsługa Stron i świadczenie Usług
 • zarządzenie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie Usług oraz wydajności i funkcjonalności Stron
 • zarządzanie ryzykiem
 • cele handlowe dla Płatników
 • udostępnianie opcji, funkcji lub ofert dla danej lokalizacji
 • przestrzeganie naszych zobowiązań i egzekwowanie warunków naszej Strony i Usług
 • realizowanie umowy
 • odpowiadanie na prośby Użytkownika
 • członkowie korporacyjnej grupy PayPal
 • usługodawcy
 • instytucje finansowe
 • strony transakcji podczas korzystania z Usług, takie jak inni użytkownicy, sprzedawcy i ich usługodawcy
 • osoby trzecie związane z naszymi celami biznesowymi lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przez prawo
e Informacje o aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym między innymi historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub reklamą.
 • od Użytkownika (Płatnika lub Odbiorcy płatności), kiedy korzystał z naszej Strony i Usług
 • obsługa Stron i świadczenie Usług
 • zarządzenie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie Usług oraz wydajności i funkcjonalności Stron
 • zarządzanie ryzykiem
 • cele handlowe dla Płatników
 • udostępnianie opcji, funkcji lub ofert dla danej lokalizacji
 • przestrzeganie naszych zobowiązań i egzekwowanie warunków naszej Strony i Usług
 • realizowanie umowy
 • odpowiadanie na prośby Użytkownika
 • członkowie korporacyjnej grupy PayPal
 • usługodawcy
 • instytucje finansowe
 • strony transakcji podczas korzystania z Usług, takie jak inni użytkownicy, sprzedawcy i ich usługodawcy
 • osoby trzecie związane z naszymi celami biznesowymi lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przez prawo
f. Dane geolokalizacyjne.
 • od Użytkownika (Płatnika lub Odbiorcy płatności), kiedy korzystał z naszej Strony i Usług
 • usługodawcy
 • obsługa Stron i świadczenie Usług
 • zarządzenie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie Usług oraz wydajności i funkcjonalności Stron
 • zarządzanie ryzykiem
 • udostępnianie opcji, funkcji lub ofert dla danej lokalizacji
 • przestrzeganie naszych zobowiązań i egzekwowanie warunków naszej Strony i Usług
 • odpowiadanie na prośby Użytkownika
 • członkowie korporacyjnej grupy PayPal
 • osoby trzecie związane z naszymi celami biznesowymi lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przez prawo
g. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne.
 • od Użytkownika (Płatnika lub Odbiorcy płatności), kiedy korzystał z naszej Strony i Usług
 • obsługa Stron i świadczenie Usług
 • zarządzenie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie Usług oraz wydajności i funkcjonalności Stron
 • zarządzanie ryzykiem
 • przestrzeganie naszych zobowiązań i egzekwowanie warunków naszej Strony i Usług
 • odpowiadanie na prośby Użytkownika
 • członkowie korporacyjnej grupy PayPal
 • usługodawcy
 • osoby trzecie związane z naszymi celami biznesowymi lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przez prawo
j. Wnioski wyciągnięte z dowolnych informacji wskazanych w tej sekcji w celu stworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego jego preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i możliwości.
 • od Użytkownika (Płatnika lub Odbiorcy płatności), kiedy korzystał z naszej Strony i Usług
 • obsługa Stron i świadczenie Usług
 • zarządzenie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie i ulepszanie Usług oraz wydajności i funkcjonalności Stron
 • zarządzanie ryzykiem
 • cele handlowe dla Płatników
 • odpowiadanie na prośby Użytkownika
 • członkowie korporacyjnej grupy PayPal
 • usługodawcy