Zasady zachowania poufności informacji

Zasady i warunki – Poufność i ochrona informacji danych osobowych na portalu www.stubhub.pl/. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja obecnych warunków oznacza zgodność i wyraża zgodę na przetwarzanie informacji udostępnionych firmie TICKETBIS, S.L. za pośrednictwem strony internetowej www.stubhub.pl/.

1. Dane osobowe.

Podczas rejestracji na portalu www.stubhub.pl/ użytkownik podaje firmie TICKETBIS, S.L. następujące dane osobowe (dalej „dane osobowe”).

2. Automatyczne przetwarzanie.

Na mocy hiszpańskiej Ustawy Organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych i jej przepisów, zgodnie z artykułami 5 i 6, podmiot odpowiedzialny za stronę internetową poinformuje wszystkich użytkowników internetowych, którzy udostępniają lub udostępnią swoje dane osobowe, że zostaną one wprowadzone do zautomatyzowanego katalogu.

3. Cel.

Celem gromadzenia danych osobowych i ich zautomatyzowanego przetwarzania jest wyłącznie utrzymanie relacji ustanowionej na podstawie Ogólnych i szczególnych zasad i warunków użytkowania, w zakresie zarządzania, administracji, świadczenia, rozszerzania i poprawy jakości usług oraz w celu dostosowania usługi do gustu i preferencji użytkowników, w zakresie projektowania nowych usług powiązanych, zapewniania aktualizacji usługi, wysyłania reklam związanych z usługami oraz innymi produktami i usług oferowanych przez firmę TICKETBIS, S.L. lub poprzez firmę TICKETBIS, S.L., obecnie i w przyszłości, w zakresie działań marketingu bezpośredniego niniejszych produktów i usług. Cel gromadzenia danych osobowych i automatycznego przetwarzania obejmuje wysyłanie formularzy ankietowych, których użytkownik nie jest zobowiązany wypełniać.

4. Komunikacja.

Akceptując nasze Zasady zachowania poufności informacji i ochrony danych osobowych, użytkownik akceptuje, że firma TICKETBIS, S.L. może w razie potrzeby przekazywać dane osobowe innym spółkom w Grupie , bez względu na ich lokalizację, w tych samych celach, które zostały wskazane w poprzednim akapicie. W każdym przypadku takiej międzynarodowej komunikacji firma TICKETBIS, S.L. gwarantuje zachowanie poufności i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z danych osobowych przez firmy zagraniczne w w Grupie TICKETBIS, S.L. Grupa ograniczy się do treści niniejszego dokumentu.

5. Środki bezpieczeństwa.

Firma TICKETBIS, S.L. gwarantuje zastosowanie wszelkich odpowiednich i koniecznych środków bezpieczeństwa w odniesieniu do swoich instalacji, systemów plików oraz poufnego przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

TICKETBIS, S.L. gwarantuje również zachowanie poufności danych osobowych oraz bezpieczne przetwarzanie podczas komunikacji międzynarodowej. Jednakże, firma TICKETBIS, S.L. ujawni dane osobowe oraz wszelkie inne informacje, które posiada lub do których ma dostęp za pośrednictwem swoich systemów, a które będą wymagane przez właściwe organy publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zgoda.

Akceptując niniejsze Ogólne warunki, użytkownicy wyrażają zgodę na połączenie danych osobowych w pliku danych osobowych i ich automatyczne przetwarzanie przez firmę TICKETBIS, S.L., mając na uwadze wymienione wcześniej cele.

W tym samym stopniu użytkownik akceptuje i upoważnia firmę TICKETBIS, S.L. do cedowania danych osobowych, w tym, w razie potrzeby, międzynarodowego transferu danych osobowych na rzecz stron trzecich, wskazanych w Klauzurze 4., zgodnie z określonymi celami.

7. Prawo użytkownika do dostępu, anulowania, zmiany i odmowy

Firma TICKETBIS, S.L. gwarantuje użytkownikom prawo do dostępu, anulowania, zmiany i odmowy, w każdym przypadku, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach. Z tego powodu oraz zgodnie z hiszpańską Ustawą Organiczną 15/1999 o ochronie danych osobowych i jej przepisami, użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw, wysyłając wniosek wraz z kopią urzędowego dowodu osobistego jedną ze wskazanych poniżej dróg:

W ten sam sposób użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji udostępnionych, klikając łącze anulowania subskrypcji podawane we wszystkich wiadomościach e-mail wysyłanych przez firmę TICKETBIS, S.L.

Używamy plików cookie, aby poprawić nasze serwisy internetowe. Zakładamy, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie, jeśli kontynuujesz przeglądanie strony. Dowiedz się więcej o Zasady dotyczące plików cookie tutaj.