Filharmonia im.H. Wieniawskiego

7 Lipowa, Lublin, 20-020